Bilde av fylkesråd Aase Refsnes og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Dag Ofstad (foto: Trond-Erlend  Willassen)Fylkesråd Aase Refsnes og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Dag Ofstad, fotografert ved skulpturen "Confident II" av Ane Øverås. Foto: Trond Erlend

Støtter studium som gir omsorgs- eller støttepersoner for funksjonshemmede mer kunnskap og ny input.

- Nordland skal være et godt fylke å bo i for alle - også de som har ulike funksjonshemninger. Jeg er sikker på at vi gjennom dette videreutdanningstilbudet vil spre kunnskap og ferdigheter som vil komme denne gruppen til gode, sier fylkesråd for kultur, miljø  og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Hun er meget glad og stolt over at folkehelseavdelingen i fylkeskommunen har søkt Helesedirektoratet ved Fylkesmannen i Nordland om midler til å gjennomføre studietilbudet "Kultur, fritid og aktiv omsorg", og fått napp! En bevilgning på 550 000 fra direktoratet gjør at studiet kan starte til høsten.

Redusere utenforskap

- Målet med studiumet er å formidle kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge slik at flere får mulighet til å delta i, og ha innflytelse over aktiviteter etter eget ønske. Gjennom kultur- og fritidsaktviteter kan personer med funksjonsnedsettelse, eldre og andre bli inkludert i fellesskap og oppleve tilhørighet og mestring, sier Dag Ofstad som er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Kompetansetjenesten er ansvarlig for studiumet, sammen med KS Nordland, Senter for omsorgsforskning ved Universitetet i Sørøst-Norge og Nordland fylkeskommune. Samarbeidspartnere er Helse Nord, Frivillighet Norge og Unge Funksjonshemmede.

Bygge kompetanse

- Studiumet setter fokus på fagutvikling og å bygge kompetanse hos deltakerne. Vi legger vekt på å fremme praktisk kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor - med utgangspunkt i brukernes forutsetninger, behov og ønsker. Man skal kort og godt bli en bedre hjelper og tilrettelegger for de som trenger det. Gjennom det kan vi øke livskvaliteten for mange og redusere utenforskap, sier Dag Ofstad.

Bred målgruppe

Kurset passer for ansatte som arbeider innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg i kommuner, spesialisthelsetjenesten, støttekontakter og frivillig sektor. Kurset er også åpent frivillige representanter fra de kommunale rådene for likestilling av funksjonshemmede, eldreråd, brukerorganisasjoner og andre.

Nordland i front

Ofstad benytter anledningen til å skryte av at Nordland fylkeskommune går inn med midler til å realisere kurset.

- Det gjøres mye godt arbeid lokalt og nasjonalt for å inkludere i sosiale fellesskap og aktiviteter, men det gjenstår fortsatt mye før det er en reell mulighet for deltakelse for alle. Nordland er først ute med å  arrangere dette studiet, som er et pilotprosjekt. Etter testen i Nordland er tanken å tilby studiet nasjonalt, sier Ofstad.

Fem studiesteder i Nordland

Opplæringsprogrammet går over 2 semester (høst 2018 - og vår 2019). Søknadsfrist er 1. september og oppstart høst/vinter 2018.

Alle deltakerne som gjennomfører opplæringsprogrammet får kursbevis for gjennomført kurs. Opplæringsprogrammet er også et godkjent studium man kan søke å delta i på grunnlag av realkompetanse.

Kurs/studiesteder er Bodø, Mosjøen, Narvik, Svolvær og Stokmarknes.

Påmelding, undervisningsopplegg og studieplan finner du her: Kultur, fritid og aktiv omsorg

Kilde:

Opprinnelig publisert 04.07.2018, av Nordland Fylkeskommune, Trond-Erlend Willassen