St.meld. nr. 16 (2006–2007)

... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring