Sitathefte

1-meteren gjør alle tristere

Organisasjonen Voksne for Barn har nylig snakket med elever på ungdoms- og videregående skoler om hvordan de har det under nedstenging og strenge restriksjoner på grunn av pandemien.

Omslagsbilde til sitatsamlingen 1-meteren gjør alle tristere– Det er viktig for oss å formidle de unges egne tanker, slik at deres stemme blir hørt. Vi har derfor samlet elevenes erfaringer og råd i sitatsamlingen «1-meteren gjør alle tristere», forteller generalsekretær Signe Horn på nettsidene til Voksne for barn.

Tema som belyses i sitatsamlingen:

  • Problemer hjemme
  • Hjemmeskole
  • Psykisk uhelse
  • Isolasjon
  • Angst

Ungdommene gir mange sterke beskrivelser om manglende motivasjon og tapt energi med hjemmeundervisning. De unge setter også ord på hvordan isolasjon og ensomhet gjør den psykiske helsa dårligere.

Hvordan holde ut?

De 60 ungdommene som deltok ble også spurt om de har noen «Få det bedre-forslag» på alle temaområdene, til medelever og andre som de ser sliter: 

Eksempler på sitater fra et sitathefte

– Det er oppløftende å kjenne på omsorgen elevene viser for hverandre og at de også tenker på de mest sårbare i gruppa. De har formulert mange gode forslag og eksempler på hva som kan motvirke både ensomhet, manglende motivasjon og vonde tanker. Noen forslag handler om hva vi alle kan gjøre for hverandre for å ivareta den psykiske helsa i koronaens tid.

Signe Horn, generalsekretær i Voksne for barn

Sitatsamlingen kan lastes ned på Voksne for barn sin hjemmeside og her: 1-meteren-gjør-alle-tristere.pdf

Kilde

https://vfb.no/2021/03/03/ungdom-om-pandemien/