Ved slutten av FNs tiår for funksjonshemmede i 1992 besluttet FNs generalforsamling å etablere 3. desember hvert år som internasjonal dag for funksjonshemmede. Målet er å promotere funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt. I år er det valgt snøkrystall som symbol på dagen. Det symboliserer at alle er ulike som snøkrystaller, men sammen blir vi sterke som en snøball.

Tredje desember står tre aktører i Valnesfjord sammen for å markere FNs internasjonale dag for funksjonshemmede og med særlig oppmerksomhet på likeverdige muligheter for alle barn og unge. 

Valnesfjord Helsesportssenter gir spesialisert re/habilitering til barn og unge med funksjonsnedsettelse, Sjunkhatten folkehøgskole satser på universell utforming for full integrering av unge med ulike funksjonsvariasjoner og Nasjonal kompetansetjeneste jobber med forskning og kunnskapsspredning for samme målgruppe. Sammen ønsker vi å løfte fram FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Selv om rettighetene i menneskerettighetskonvensjonene gjelder for alle mennesker, vet vi at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige områder i samfunnet, som utdanning, helse og arbeid. Derfor støtter vi FN sin egen konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Funksjonshemmede har rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt.

I fellesskap vil vi videreutvikle kunnskap om, og jobbe spesielt for, barn og unge med funksjonsnedsettelser. VHSS sin samlokalisering med kompetansetjenesten og (den planlagte) Sjunkhatten folkehøgskole vil styrke funksjonshemmedes rettigheter og muligheter til utdanning, deltakelse og helsehjelp i hele landsdelen. Sammen blir vi et slagkraftig kompetansemiljø et steinkast fra inngangsporten til Sjunkhatten nasjonalpark, Barnas nasjonalpark. Vi gleder oss til det videre felles arbeide for reell likestilling for alle mennesker.