Aktuelt

Det er fire elever i bildet. De sitter alle foran en felles pult. Og alle leser i bøker. Den første personen har kort hår. I håret sitt har hen en rosa spenne. Den andre personen har mørkt hår og en amputert hånd. Den tredje personen har mørkt hå

skolenerforalle.no

Nytt nettsted viser vei til rettighetene for elever med funksjonsnedsettelse

16. april 2021

Er du elev med funksjonsnedsettelse på ungdomsskolen eller videregående skole? På den nye nettsiden «Skolen er for alle» kan du lære mer om rettighetene dine og finne hjelp gjennom skoleløpet.

Erik Lindh, 40 år som frivillig i Barnas ridderrenn

Erik har jobbet frivillig på Barnas Ridderuke i 40 år

12. april 2021

Erik Lindh har alltid vært engasjert i aktivitet og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Han var en av tre som tok initiativ for å starte Barnas Ridderuke, en vinteraktivitetsuke for barn og ungdom (10 - 16 år) med ulike funksjonsnedsettelser (www.ridderrennet.no). 

Bilde av professor ved VID vitenskapelige høyskole, Inger Marie Lid

Webinar

Universell utforming og samfunnsdeltakelse: Muligheter og dilemma

09. april 2021

Universell utforming kan bidra til å styrke menneskerettighetene. I praksis møter man både muligheter og konkrete dilemmaer. Bli med på Webinar 15 april 2021 kl. 12 - 14.

Illustrasjon av barn som driver med ulike aktiviteter

Meld. St. 18 (2020-2021)

Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge

09. april 2021

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal melding rundt barne- og ungdomskulturfeltet. Målet med denne medlingen er å sikre barn og ungdom delaktighet i utviklingen av et godt kunst- og kulturtilbud til alle.

Bilde som viser vinnerne av Fritt Ords pris. Fra venstre: Bjørn Hatterud, Olaug Nilssen og Jan Grue. Foto: Tove Breistein/Samlaget, Bent R. Synnevåg/Samlaget, Ole Berg-Rusten/NTB

Fritt Ords Pris 2021 til Jan Grue, Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen

08. april 2021

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2021 tildeles forfatterne Jan Grue, Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen for deres sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge.

Bilde av to mennesker i en sofa som ler hjertelig mot hverandre.

Alle har rett på samvalg

06. april 2021

Visste du at du som pasient har en lovfestet rett til å bli involvert i beslutninger knyttet til din behandling? Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg. 

Illustrasjonen viser fire varianter av kompetansetjenestens logo fra 2012 til i dag.

Kompetansetjenesten gjør noen endringer

26. mars 2021

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har helt siden opprettelsen i 2012 brukt et kortere navn som er enklere i daglig bruk. Vi har brukt Aktiv Ung, men nå endrer vi til NKBUF.

gutt som leker på gulvet_Statusrapport 12

Statusrapport 12: Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Barn og unges tilbud og tjenester må fortsatt skjermes og smittevernstiltak må være forholdsmessige. Det er budskapet fra koordineringsgruppen. 

Logoen til Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS)

SANKS tilbyr samtaler til barn og unge

15. mars 2021

Barn og unge som har vanskelige tanker eller følelser kan kontakte Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS), Sámi klinihkka. Tilbudet er gjeldende for samiske barn og unge i hele landet. SANKS kan tilby samtaler på nordsamisk eller norsk.

gutt med munnbind

Utdrag fra koordineringsgruppens rapport 12

Konsekvenser av pandemien for fritidstilbud til barn og unge

15. mars 2021

Fritidsklubber er en viktig arena for sosialisering, vennskap og tilhørighet for ungdom, og det er et spesielt viktig tilbud for de som føler seg ensomme og har det vanskelig hjemme. Fritidsaktiviteter er en viktig del av barn og unges liv og har positive effekter på barns livskvalitet. Hva har skjedd under pandemien?

Et oversiktsfoto over et boligområde med forklarende tekst som beskriver hva som gjør et område godt universelt utformet på hva man bør se etter når

Nye hefter om universell utforming

12. mars 2021

Høsten 2020 fikk KS produsert fire hefter om universell utforming. Her er oversikten.

 

Skjermbilde av nettsiden aktivitetsguiden.no som viser et jentelag som jubler

Aktivitetsguiden.no

10. mars 2021

Nettsiden aktivitetsguiden.no er et verktøy som kan støtte idrettsrådene i arbeidet for å hjelpe barn til deltakelse i norsk idrett.

Ingressbilde til artikkel om Fritid for alle- prisen 2021

Fritid for alle prisen 2021

26. februar 2021

Feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har i løpet av de siste 30 årene utviklet seg til et fagfelt med egne metoder, litteratur og forskning. Bak denne innsatsen står personer som representerer nasjonale myndigheter, kommuner, helseforetak, frivillig sektor og akademia. I løpet av året vil vi dele ut Fritid for alle – prisen til ti personer.

Illustrasjon av en blid figur som kjører sittende på ski

Utvikle en inkluderingsveileder

25. februar 2021

Unge funksjonshemmede har fått midler av Kulturtanken og Stiftelsen Sophies Minde til å utvikle en inkluderingsveileder til aktivitetstilbydere av kultur- og fritidstilbud.

Stortingets logo - riksløve med øks og Stortinget i skrift

CRPD – en viktig konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne

25. februar 2021

9. mars skal Stortinget behandle om FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inn i norsk lov. 

Ut av blindsonene

Utsatte barn/unge har behov for bedre, helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester

Ut av blindsonene. Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge

23. februar 2021

Strategien skal bidra til en helhetlig tilnærming til utsatte barn og unge gjennom å koble myndigheter, tjenester, brukere, frivillig sektor, forskningsmiljøer og høyere utdanning nærmere sammen. 

 

Ingressbilde til rapporten Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter

Forskningsrapport

Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter

22. februar 2021

Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er for barn og ungdom viktig for å oppleve fellesskap, utvikling av identitet og mestring. I en ny forskningsrapport pekes det på hvordan sosial ulikhet blant unge kan hindre slik deltakelse.

Bildet viser en liten trebro over en liten elv

Ny bok

Laget rundt barnet – Samarbeid til barnets beste

22. februar 2021

Laget rundt barnet handlar om samarbeid og tilrettelegging rundt barn med sammensette funksjonsnedsettelser. Det omfatter tett samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole, PPT, helsetjenesten i kommunene og eksterne aktører.

koordineringsgruppens rapport 11

Statusrapport nr.11 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

12. februar 2021

Koordineringsgruppen ledet av Bufdir har kommet med sin 11. rapport. 

Ordet Nyhetsbrev på mønstret bakgrunn. Grafikk

Nyhetsbrev 1-2021

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

12. februar 2021

I tillegg til presentasjoner i dette nyhetsbrevet kan du lese nyheter og fagstoff på vår hjemmeside www.aktivung.nofacebooksiden vår, samt facebookgruppen Aktivitet og deltakelse for å dele og få tips om aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss.

Illustrasjon av barn som driver med ulike aktiviteter

Digital rapportlansering

Hvordan kan flere unge få være med på organiserte fritidsaktiviteter?

12. februar 2021

To nye rapporter ser på sosiale forskjeller i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, og hva som kan gjøres for å gi alle muligheten til å være med.

Illustrasjon i lilla og hvit med piler og et skilt hvor det står Folkehøgskole

Nye veiledere

Folkehøgskolen - et år for alle. Råd til deg som ønsker tilrettelegging for funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom

05. februar 2021

Unge funksjonshemmede har laget en veileder til deg som er ung, nysgjerrig på folkehøgskole og søker informasjon om tilgjengelighet og tilrettelegging i dette skoleslaget.

Seks glade barn i 9-12 årsalderen, tre jenter og tre gutter som står og sitter foran en tavle. Foto

Ny rapport

Se, lytte og inkludere

04. februar 2021

Forskning viser at barn og unge med funksjonsnedsettelser i de nordiske land ikke har like muligheter til å delta sosialt og utvikle sine ferdigheter, som sine jevnaldrende. I en ny rapport fra Nordens Velferdssenter formidles kunnskap som trengs for å gi alle unge likeverdige muligheter.

Ingressbilde til artikkel om Ungdomspanelets innspill til utforming av en nasjonal fritidskortordning. Foto: Miriam Pulsson Kramer

Nasjonal fritidskortordning – hva mener ungdommen?

26. januar 2021

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utrede og prøve ut en nasjonal fritidskortordning. Nå har et ungdomspanel gitt sine anbefalinger til Barne- og familiedepartementet.

Ingressbilde som viser deler av omslaget til Medvirkningshåndboka. Bildet viser tittelen på håndboka og en hånd som holder fargerike blyanter og penner

Metoder for å involvere barn og unge i viktige saker.

Medvirkningshåndboka

21. januar 2021

Det er barn og unge selv som er eksperter på å være barn og unge. I Medvirkningshåndboka deler Barneombudet sine metoder og tips for å jobbe med barn og unge som eksperter.

Forfatter Ellen Berg i samtale med Therese Wilhelmsen. Foto

Digital boklansering

Kroppsøving – med rom for alle

21. januar 2021
Hva skal til for å skape et mer inkluderende kroppsøvingsfag for alle?
Torsdag 21. januar arrangerte Fagbokforlaget og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, digital boklansering av den nye og aktuelle boken "Kroppsøving - med rom for alle". 
Ingressbilde til artikkel om Aktiv fritid – demokrati for barn og unge. Eksempelhefte fra Bufdir

Aktiv fritid – demokrati for barn og unge

19. januar 2021

Bufdir, Frivillighet Norge og KS inviterte kommuner, fylkeskommuner og lokale frivillige til å delta på nettverksamlinger. Målet var å dele erfaringer rundt oppfølgningen av fritidserklæringen, ungdomsråd og strategien for barn og unge som lever i lavinntekter. Nå har de laget et eksempelhefte til inspirasjon fra samlingene.

Statsforvalterens logo: Hvit riksløve på sort bakgrunn

Statsforvalteren er det nye navnet til fylkesmannen

18. januar 2021

Regjeringen ønsker at alle titler i staten skal være kjønnsnøytrale. Fra 1. januar 2021 er det nye navnet statsforvalteren. På nynorsk blir det nye navnet statsforvaltaren.

Logoen til Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022

18. januar 2021

Regjeringen har bestemt at 2022 skal være Frivillighetens år, og de har gitt Frivillighet Norge i oppdrag å lede arbeidet med gjennomføringen av året.

Ingressbilde til artikkel om metodeboka Veje til deltagelse

Spennende dansk metodebok

11. januar 2021

Hvordan kan bruk av metoder og erfaringer støtte og kvalifisere utsatte og sårbare barn og ungdom til økt deltakelse og medvirkning på arenaer som skole og fritid? Det forsøker forfatterne av fagboken «Veje til deltagelse» å gi svar på.

En ung jente holder en mobil i hånda og smiler mot skjermen. Foto

Erfaringsrapport

Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

07. januar 2021

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser gir stor nytteverdi for bruker selv, for pårørende og for tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum. 

Skjermbilde av KS

Internkontroll i kommunene

07. januar 2021

Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i kommunene. De nye reglene tydeliggjør at god internkontroll er et ledelsesansvar og at kommunedirektøren er ansvarlig for å følge opp dette viktige arbeidet som krever kontinuerlig oppfølgning.

Bilde av et barn på en benk, man ser bare fra knærne og ned.

Kompetansetjenestens artikler om rapporter om tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronapandemien

Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Arbeidet ledes av Bufdir.