Forfatter: Marit Soleng

Omslagsbilde til rapporten Å lære å svømme er mer enn å svømme

Å lære å svømme er mer enn å svømme

En svømmehall er et sted med mye lyd. Det støyes og plaskes, og er sjelden et sted uten latter. Her møter vi de drevne, som har svømt i mange år, og vi møter de nye, som er i hallen for første gang. Vi møter de som synes det er kjedelig dersom de ikke får stupe fra 3-meteren, og vi møter de som er engstelige for å slippe taket i mor eller far. Mange typer mennesker går i bassenget, unge som gamle. Til svømmehallen kommer foreldre med spedbarn på knapt 4 uker, og dit kommer eldre, som med hjelp av rullatoren kommer seg bort til kanten for å gå ut i vannet. Funksjonsfriske og personer med funksjonsnedsettelser er på likefot og kan svømme side om side. I denne rapporten settes søkelyset på hvordan VHSS bruker vannaktiviteter på en systematisk måte i habiliteringsarbeidet.

Rapporten kan lastes ned her.


Om forfatteren

Marit Soleng Spesialpedagog. Ansatt på Mellomåsen skolesenter avd. Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS), siden 2007.

Tidligere aktiv svømmer og instruktør i Barnas Svømmeskoler i regi av Norges svømmeforbund. Hun er svømmeinstruktør på habiliteringsteamet på VHSS.