Omslaget til boka Aktiv i eget liv

Forfatter: Anders Midtsundstad
Forlag: Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-1764-9
Utgitt: 12.09.2016
Pris: 255,-
Sider: 115

Kjøp boka

Aktiv i eget liv handler om hvordan personer rundt mennesker med utviklingshemming i ulike aldre bedre kan tilrettelegge for aktivitet og deltakelse – med utgangspunkt i den enkeltes valg, så langt det er mulig. Forfatteren viser hvordan dette kan planlegges og følges opp i praksis, med utgangspunkt i temaene familie og oppvekst, eget hjem, fritid, kultur og ferie samt arbeid. 

Boken bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og tilbyr konkrete verktøy. Den er relevant både for studenter i ulike helse- og sosial- og kulturfagligefaglige utdanninger, for profesjonelle hjelpere samt for familiemedlemmer, venner, kollegaer og frivillige. 

Kjøp boka