Truger.jpg

I desember 2013 starter samarbeidsprosjektet ”Aktive muligheter” ønsker kommunene Asker, Drammen, Gjøvik og bydel Gamle Oslo å prøve ut og videreutvikle arbeidsmetoden Fritid med Bistand for å gi mennesker med utviklingshemning deltakelse i selvvalgte aktiviteter gjennom et samarbeid med frivillige organisasjoner.

Målet er å få erfaringer med og dokumentasjon om hvordan en kan organisere støttekontakttjenesten for utviklingshemmede slik at de får reelle muligheter til å delta i selvvalgte fritidsorganisasjoner sammen med andre. For å klare det trengs erfaringer for hvordan dette kan gjøres og formidle dette til brukere i målgruppen, pårørende og ansatte som tilrettelegger fritid for andre i offentlig og frivillig sektor. Prosjekt følges opp av knutepunktet Fritid for alle (FFA) som er organisert ved Nasjonale kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, og Nordlandsforskning skal ha ansvar for følgeforskningen. Prosjektet  er initiert og finansiert med midler fra Helsedirektoratet.

Du kan lese mer om prosjektet her.