Skjermbilde av forsiden til nettsiden aktive sammenVennesla frivilligsentral har over flere år i samarbeid med Vennesla kommune, Senter for omsorgsforskning, SØR og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arbeidet for å utvikle metoden Aktive sammen overfor flere målgrupper.

Om prosjektet

Det ble først søkt og gitt midler til et forsknings- og utviklingsprosjekt over 3 år (2016 – 2018) med folkehelsemidler fra Helsedirektoratet. Gjennom dette prosjektet ble det mulig å tydeliggjøre hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

I samarbeid med Norges frivilligsentraler har Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) videreutviklet metoden med bakgrunn i praksiserfaringer rundt bruk av metoden. Dette har gjort det mulig å beskrive hvordan metoden kan tas i bruk overfor følgende målgrupper:

  • barn, ungdom og familier
  • personer og familier i introduksjonsprogrammet
  • voksne under rehabilitering
  • Seniorer

Metoden Aktive Sammen

Metoden har 5 trinn:

Trinn 1: Hvordan komme i gang?

Trinn 2: Samtale med den eller de som har et behov, og eventuelt deres pårørende

Trinn 3: Avklare behov og ønsket tilbud

Trinn 4: Etablere nettverk for gjennomføring

Trinn 5: Oppfølgingssamtaler

Når metoden Aktive Sammen brukes, er personens individuelle ønsker og behov alltid utgangspunktet. Metoden bygger på ICF-modellen og metodene Fritid med Bistand og Drop-In-metoden.

Metoden presenteres i et kapittel i antologien Frivillighet. Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner:

Midtsundstad, A. & Midtsundstad, J. (2020): Aktive Sammen. Lorentzen, G. & Midtsundstad, A. (red): Frivillighet. Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner, s. 65 – 79. Bergen: Fagbokforlaget.

Norges frivilligsentraler skal følge opp arbeidet med metoden Aktive Sammen som presenteres på deres hjemmeside: www.aktivesammen.no .