Undervisning på Nord Universitetet 12.-13. nov. 2019

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse har sammen med tre fakultet ved Nord Universitet (Fakultet for Samfunnsvitenskap, Fakultet for Sykepleie og Folkehelsevitenskap, samt Fakultet for Lærerutdanning og kunst- og kulturfag) gjennomført to spennende og inspirerende dager om tema aktivitet og deltakelse med fokus på personer med funksjonsnedsettelser. Studentene var fra lærer-, sykepleie- og sosionomutdanningen.

Bilde av Mia Johansen og Anne-Kari ØstensenLikeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse er et viktig tema for fagpersoner som i sitt arbeid møter personer med nedsatt funksjonsevne. Det er et tema som krever tverrfaglighet og samhandling på tvers av både faglig og administrativt nivå. Foreleserne var en god miks av mennesker med personlige historier, forskere og fagfolk. På bildet står Mia Johansen og Anne-Kari Østensen.

Overordnet mål for undervisningen er at den skal

 • gi inspirasjon og motivasjon for et videre faglig fokus på kunnskap som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for alle.
 • være en faglig inspirasjon til å arbeide for at alle mennesker skal ha mulighet til å leve et aktivt og selvstendig liv.
 • skape nysgjerrighet og forståelse for at samhandling og samskaping på tvers av profesjoner er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse. Dette kan også innebære å inkludere områder utenfor tradisjonelle profesjonsfag, for eksempel frivillig sektor.

Vi jobber nå med evaluering av undervisningsopplegget.

Her er oversikt over foreleserne, og hvilke tema de foreleste om:

 • Anika Aakerøy Jordbru, leder for NKBUF: ønsket velkommen
 • Britt Lillestø, Professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap: Perspektiver på funksjonshemming
 • Christer Hagen, formidlet egne erfaringer: Kommunikasjon og dialog – Små skritt på veien mot et felles mål
 • Tove Pedersen Bergkvist, seniorrådgiver ved NKBUF: Forventningers betydning for aktivitet og deltagelse?
 • Ellen Margrete Graarud, Koordinator Aktiv Fritid og støttekontakttjenesten Kultur og nærmiljø, Sørum kommune: Fritid med Bistand. En metode for å støtte sosial inkludering
 • Lise Jaastad, stipendiat ved Nord Universitet: Hvem skal integreres – og på hvilke premisser?
 • Anne-Kari Østensen, formidlet en foresatt sin historie: Mamma til Fredrik.
 • Mia Johansen, formidlet egne erfaringer: Å leve med kommunikasjonsutfordringer
 • Marte Imingen, formidlet egne erfaringer: Ikke si du ikke kan før du har forsøkt - men ta ett skritt av gangen!
 • Anne-Merete Kissow, Ekstern lektor ved Syddansk Universitet, idrettskonsulent ved Handicapidrættens Videncenter i Danmark: Idrettsdeltakelsens betydning for samfunnsdeltakelse

Kontaktperson på temaet: Seniorrådgiver Tove Bergkvist