Aktivitetskassen

Aktivitetskassen er en aktivitetsbank som inneholder aktivitetet og øvelser til nytte og glede i skolen

Aktivitetskasser inneholder aktiviteter og øvelser til nytte både for daglig fysisk aktivitet i skolen og i kroppsøvingsfaget. Målgruppen er ansatte i skolen, men den skal også være nyttig for SFO- og barnehageansatte og andre som ønsker tips til fysisk aktivitet i hverdagen. Fokus er glede og mestring ved bevegelse, og at alle skal kunne delta.

Ansvar for drift og kvalitetssikring av aktivitetskassen er lagt til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet som er en  del av Høgskulen på Vestlandet og Institutt for idrett, kosthald og naturfag.

Link til Aktivitetskassen

Link til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Logo_nasjonaltSenterMatHelseFysiskAktivitet.png