Fritidsaktiviteter.jpg

I brosjyren "Ulike fritidsaktiviteter" er over 100 ulike fritidsaktiviteter, flott og informativt beskrevet i bilder.

Brosjyren selges til selvkost og kan bestilles her.

Brosjyren kan du laste ned gratis her: Ulike fritidsaktiviteter.pdf


Brosjyren "Ulike fritidsaktiviteter"

22 sider

Pris pr. stk. 4,50

Portokostnader tilkommer.