gutt med munnbind

Utdrag fra koordineringsgruppens rapport 12

Konsekvenser av pandemien for fritidstilbud til barn og unge

15. mars 2021

Fritidsklubber er en viktig arena for sosialisering, vennskap og tilhørighet for ungdom, og det er et spesielt viktig tilbud for de som føler seg ensomme og har det vanskelig hjemme. Fritidsaktiviteter er en viktig del av barn og unges liv og har positive effekter på barns livskvalitet. Hva har skjedd under pandemien?

gutt som leker på gulvet_Statusrapport 12

Statusrapport 12: Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Barn og unges tilbud og tjenester må fortsatt skjermes og smittevernstiltak må være forholdsmessige. Det er budskapet fra koordineringsgruppen. 

statusrepport 10_forsidebilde (3)

Statusrapport nr.10 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

18. desember 2020

I statusrapport 10 har direktoratene kartlagt status i egne tjenester og innhentet informasjon fra ungdomsrådene om ungdomsmedvirkning under pandemien, innhentet innspill fra barneombudet, profesjons- og interesseorganisasjoner. 

forsidebilde_rapport 9_sårbare barn og unge

Statusrapport nr.9 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

16. november 2020

Samtidig som det er viktig å få kontroll på covid-19 smitten, er det behov for å ha oppmerksomhet på risiko for sykdom og død av andre grunner enn korona – hvor smittevernstiltakene reduserer tilgjengeligheten til tjenester, skriver koordineringsgruppen.

Bilde fra rapporten

Ny rapport

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

03. november 2020

Hvilke behov har personer med funksjonsnedsettelse i møte med den organiserte idretten og hva kan idretten gjøre for å motivere flere til deltakelse i organisert idrett? 

Forsidebilde statusrapport 8_civid 19

Statusrapport nr.8 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

12. oktober 2020

Dette er den åttende statusrapporten fra koordineringsgruppen som er ledet av Bufdir. Svarene nå i september bekrefter stort sett inntrykket av at tjenestene har stabilisert tilbudet.

Covid rapport nr 7

Statusrapport nr.7 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

21. september 2020

Koordineringsgruppen ber myndighetene, i sin kommunikasjon fremover, å fortsette og tydeliggjøre de negative konsekvensene av en nedstengning for barn og unge, både ved nasjonale og lokale nedstengninger.

Logo til Medisinernes Seksualopplysning - Trondheim

- er viktig for alle

Seksualopplysning

07. september 2020

Ønsker du mer kunnskap eller undervisning for en gruppe ungdommer kan Medisinernes Seksualopplysning i Trondheim, Tromsø, Bergen eller Oslo kontaktes. Initiativ og teksten nedenfor har vi fått fra MSO Trondheim

LP 2020_barn som leker med ball i skogsalleen

Betraktninger rundt betydningen for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Kroppsøving i den nye læreplanen

14. august 2020

I denne artikkelen settes søkelyset på hvordan den nye læreplanen (LP 2020) og fagplanen i kroppsøving (KRØ) åpner opp for inkludering og involvering av barn og unge med funksjonsnedsettelse i KRØ. 

Screenshot_2020-07-08 Statusrapport 6 - 030720-statusrapport-nr-6-fra-koordineringsgruppen-til-bfd pdf

Statusrapport nr.6 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

08. juli 2020

Koordineringsgruppen har tidligere erfart at tjenestetilbudet til sårbare barn og unge er blitt hardt rammet av nedstengingen, og lagt frem anbefalinger og vurderinger for å få gjenåpnet tilbudene så raskt som mulig. Kompetanstjenesten er fornøyd med at situasjonen fortsatt følges opp på tvers av ansvarsområder og direktorat!