Alle har rett på samvalg

Visste du at du som pasient har en lovfestet rett til å bli involvert i beslutninger knyttet til din behandling? Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg. 

Denne teksten er i sin helhet hentet fra en artikkel skrevet av Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF).
Hele artikkelen kan leses her: https://www.lmfnorge.no/rettigheter/samvalg


Bilde av to mennesker i en sofa som ler hjertelig mot hverandre.Godt samvalg kjennetegnes ved at pasienten får støtte fra helsepersonell til å vurdere alternativene, ut fra beste tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper, og til å utforske egne verdier og preferanser. Målet med samvalg er å oppnå informerte valg.

Å bli involvert ved beslutninger om egen behandling på denne måten er faktisk en lovfestet rett. I henhold til pasient- og brukerrettighetsloven har du som pasient rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer blant annet ved valg mellom tilgjengelige undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Ifølge norsk e-helsebarometer 2019 har så mange som 7 av 10 nordmenn høy tillit til det norske helsevesenet. Mange ser derfor kanskje ikke poenget med å involvere seg i valg av behandling og undersøkelsesmetoder, men stoler i stedet på at legene vet best. Å ha tiltro til helsevesenet er vel og bra, men bør vi som pasienter la være å involvere oss?


Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) har lenge hatt samvalg som en av sine fanesaker. En undersøkelse LMF gjennomførte blant sine medlemmer og følgere i 2019 viste at 60 % ikke hadde hørt om samvalg, og at 32 % aldri eller i svært liten grad hadde vært involvert i samvalg med legen sin.

På bakgrunn av dette lanserte LMF i 2020 denne informasjonssiden sammen med informasjonsfilmene «Tarmterapi», en serie som er inspirert av NRK-serien «Parterapi».

Denne informasjonssiden og informasjonsfilmene har som mål å bevisstgjøre pasienter og helsepersonell om hva samvalg er, og hvilke fordeler samvalg kan gi. I informasjonsfilmene møter vi gastroenterolog «Grethe» og pasienten «Bengt» som har ulcerøs kolitt og irritabel tarmsyndrom. Under terapikonsultasjonene oppstår det flere kommunikasjonsproblemer mellom Grethe og Bengt, og terapeuten introduserer etter hvert samvalg som en mulig løsning på problemene deres, noe de mestrer i varierende grad.