Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

Flere frivillige organisasjoner har vært med på å utvikle det nye verktøyet som kan brukes gratis av alle. Målet er å bevisstgjøre oss til å tilrettelegge fritidsaktiviteter slik at alle kan være med. Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland deltok under lanseringen 2 juni. Hun la vekt på betydningen av å legge til rette for deltakelse for alle, og pekte på regjerningens mål om at alle barn og unge skal gis mulighet til å delta på minst en organisert fritidsaktivitet i uken.

Det nye elektroniske verktøyet finner du her:

https://www.allemed.no/