Annet

Ingressbilde til artikkel om veilederen barrierefri fritid

Inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere

25. august 2021

Unge funksjonshemmede har lansert en etterspurt inkluderingsveileder rettet mot aktivitetstilbydere for å øke inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer

Illustrasjon i lilla og hvit med piler og et skilt hvor det står Folkehøgskole

Nye veiledere

Folkehøgskolen - et år for alle. Råd til deg som ønsker tilrettelegging for funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom

05. februar 2021

Unge funksjonshemmede har laget en veileder til deg som er ung, nysgjerrig på folkehøgskole og søker informasjon om tilgjengelighet og tilrettelegging i dette skoleslaget.

Ingressbilde til artikkel om FNs barnekonvensjon

FNs barnekonvensjon

27. september 2017

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Der står det om hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov.