Konferanse

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Konferansen som arrangeres ved Universitetet i Agder 22. – 23. mai 2019, fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og austismespekter-forstyrrelser. Hensikten er å skape en møteplass for miljøer som arbeider med arbeidsinkludering for grupper som ofte faller utenfor arbeidslivet.

Konferansens flyerKonferansen arrangeres av innovasjons- og forskningsprosjektet InnArbeid som finansieres av Forskningsrådet.

Første konferansedag har et nasjonalt, norskspråklig fokus, den andre dagen inneholder bidrag fra internasjonale forskere og presentasjoner av fagfellevurderte forskningsartikler.

Les mer her: https://innarbeid.uia.no/konferanse-universitetet-agder-arbeidsinkludering-personer-utviklingshemming/

Last ned flyeren her: InnArbeid-konferanse-flyer_norsk.jpg

Les mer om InnArbeid-prosjektet her: https://innarbeid.uia.no/om/