Arbeidsliv

Jente på benk med en bærbar datamaskin i fangetÅ kunne stå i en jobb er en viktig del av voksentilværelsen. Det være seg i en 100% jobb eller i ei delstilling. Skal en person med funksjonsnedsettelse fungere i en arbeidssituasjon må det kanskje tilrettelegges på flere områder. Her vil i varierende grad tilrettlegging av arbeidsplassen, hjelpemidler, men også bruk av funksjonsassistent gjennom NAV være virkemidler for å kunne ha et arbeidsforhold.

Du kan få tilrettelegging på arbeidsplassen hvis behovet er varig (det vil si over to år). Tilrettelegging kan være hjelpemidler, ombygging eller tilrettelegging av det fysiske miljøet.  Både arbeidstaker, selvstendig næringsdrivene og arbeidsgiver kan få en tilrettelagt arbeidsplass. For mer informasjon om tilrettelegging av arbeidsplassen, les mer på NAVs hjemmeside

Jobbforalle.no er et stillingsmarked opprettet for å fremme et inkluderende arbeidsliv

Jobbforalle skal være en møteplass mellom personer som støter på utfordringer med å få jobb gjennom vanlige rekrutteringskanaler og bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar gjennom en åpen og inkluderende rekruttering. Etter avtale med Unge Funksjonshemmede er organisasjonens jobbportal Jobbressurs.no slått sammen med Jobbforalle.no.