Astrid Nyquist "Jeg kan delta"

Astrid Nyquist forsvarte sin avhandling "Jeg kan delta. Barn med funksjonsnedsettelser og deltakelse i fysisk aktivitet - en multimetodestudie i en habiliteringskontekst", for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges idrettshøyskole 19. november 2012.

Astrid_Nyquist_250x193.jpg

Astrid Nyquist er til daglig avdelingslederleder for forskning, utvikling og utdanning ved Beitostølen Helsesportsenter.

Avhandlingen har undersøkt hvilke fysiske aktiviteter barna selv ønsker å delta i, hvilke aktiviteter de faktisk deltar i og hvordan de opplever å delta i fysisk aktivitet både under et habiliteringsopphold og på fritiden hjemme.

De 300 barna i alderen 6-17 år som deltok i studien har et sterkt ønske om å være aktive.

- Funnene viser at aktivitetsgleden til barna er stor, og den overskygger strevet med å få delta når de får være sammen med jevnaldrende. De fleste barna deltar regelmessig i flere fysiske aktiviteter på fritiden sammen med familien, Sier Astrid Nyquist.

- Imidlertid ønsker de å være mer aktive sammen med jevnaldrende enn de har anledning til. Barna viser at de har tro på at "jeg kan delta", men i en del situasjoner blir imidlertid barnas medvirkning og mening ikke etterspurt.

- sakset fra Beitostølen Helsesportsenters nettside

Last ned avhandlingen "Jeg kan delta", her.