På den nye nettsiden er det enklere å finne frem til informasjon om hva Barneombudet gjør for barn og unge, og oversikten over barn og unges rettigheter er oppdatert og kommer bedre fram. Mye av innholdet fra det gamle nettstedet er med over til det nye. Dette gjelder blant annet "Dine rettigheter"-stoffet for barn og unge, publikasjoner, høringssvar med mer. Den nye oppbyggingen av nettsiden vil forhåpentligvis gjøre det lettere å finne frem til det stoffet man er interessert i. Den nye nettsiden til barneombudet finner du her: https://www.barneombudet.no/

Skjermdump av Barneombudets nye nettside

 

Bilde av barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Alexandra Gjerlaugsen

Spørretjenesten "Spør Barneombudet" er imidlertid borte. Dette henger sammen med Barneombudets satsingsområde på en tryggere digital hverdag.
- Vi vil det skal bli lettere for barn å få gode svar. Vi har vært én av svært mange som tilbyr slike tjenester for barna. Siden vi i Barneombudet er opptatt av at barn skal ha en trygg og oversiktlig digital hverdag, synes vi dette er uheldig. Barna er bedre tjent med en stor og god tjeneste, sier Bejer Engh, som i den forbindelse viser til ung.no.

Ny visuell profil

I tillegg til ny nettside har Barneombudet også fått ny logo og utviklet en helt ny visuell profil. Man følte at det visuelle uttrykket som Barneombudet har hatt frem til i dag, var lite tilpasset dagens digitale virkelighet, og det nå var det på høy tid med en fornyelse.

- Vi vet at mange har vært glad i bamsen i riksvåpenet, men den har ikke truffet alle deler av barne- og ungdomsgruppa like godt. Ved å ta bort riksvåpenet understreker vi også vår uavhengighet i større grad, sier barneombud Inga Bejer Engh. - Vi har hatt et ønske om å utvikle en gjenkjennelig og engasjerende identitet, samtidig som den dekker de mange behovene som Barneombudet har. 

Barneombudets gamle og nye logo

Kilde

https://www.barneombudet.no/aktuelt/aktuelt/barneombudet-i-ny-og-moderne-drakt