Bedregym.jpg

«Idræt flytter grænser» er skrevet av Anette Bentholm. Hun er lektor på fysioterapiututdanningen på University College Nordjylland (UCN).

- Fysisk aktivitet har en rekke verdier, både helsemessig, kroppslig og sosialt. Men det er mange barrierer for å få barn med ADHD eller autisme med i gym-undervisningen, sier Bentholm til UCNs nettsted.

I tradisjonell gym-undervisning er det vanskelig for mange av disse barna å følge med. De har problemer med å forstå aktivitetene, de føler seg dårligere enn de andre elevene, og de blir utrygge av støy og omskiftelighet.

- Vi må stille større krav til gym-undervisningen, slik at også denne elevgruppen får noe godt ut av gymtimene, sier Anette Bentholm.

I boken gir hun gode råd om hvordan gymaktivitetene kan tilrettelegges for også å romme barn med ADHD eller autisme. I tillegg til pedagogiske tips, legger hun vekt på lærerens empati og nærvær.

- Sliter man motorisk og fysisk, smitter det ofte negativt av på selvfølelsen. Om omvendt: Får man suksessopplevelser med idrett, kan det få barna til å føle seg bedre, og samtidig øke deres konsentrasjon og læreevne. Dermed klarer de seg generelt bedre i skolen, og føler fellesskap med de andre barna,, sier Bentholm til www.ucn.dk

Konkrete råd

Anette Bentholms gir blant annet disse rådene til gymlærere som også underviser barn med ADHD eller autisme:

  1.     Bruk støtteredskaper i undervisningen (bilder, piktogrammer, tegninger på tavlen) for å gjøre oppgaven visuell.
  2.     Vis aktiviteten med din egen kropp. Delta gjerne selv i aktiviteten.
  3.     Unngå ironi og språklig tvetydighet.
  4.     Bruk farger/vester for å gjøre laginndeling tydelig.
  5.     Vis fysisk avgrensing ved hjelp av kjegler el.l.
  6.     Legg til rette for ulik vanskelighetsgrad slik at alle opplever mestring.
  7.     Oppstår vanskelig forvirring/frustrasjon – gi en kort timeout på et bestemt og velkjent sted.
  8.     Sørg for at undervisningen er godt forbedredt - for noen barn er det nyttig å vite på forhånd hva som skal foregå.
  9.     Gi praktisk hjelp før og etter gymtimen (får man gymtøyet med seg, finner man veien etc.?) – avtal evt. med en medelev som kan hjelpe til.

Les mer om boken her. 

Forfatteren kan nåes på anb@ucn.dk