Autisme og touretteutvalget, grafikk som viser hode og henderUtvalgets arbeid skulle bidra til mer kunnskap om autismespekterforstyrrelser, Tourettes syndrom og situasjonen for de pårørende. Det er en målsetting at alle skal ha tilgang til likeverdige tjenester uavhengig av bosted, alder og diagnose, og unngå uønsket variasjon i tjenestene.

Regjeringen satte ned utvalget i juni 2018, ledet av advokat Kari Paulsrud. Utvalgets mandat har vært å utrede autismefeltet og beslektede diagnoser og foreslå hvordan man kan forbedre tjenestene til disse gruppene.

Når: Torsdag 6. februar klokken 11:00 – 12:00

Kilde

Regjeringen


Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har bidratt i arbeidet med denne NOUen.