Konferansen foregår på Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland fra fredag 5. til søndag 7. september. Den er beregnet på ungdom i aldersgruppen 15 til 30 år.

Ettersom det er færre påmeldte enn man hadde håpet, er påmeldingsfristen utvidet.

- Men nå haster det å melde seg på! sier rådgiver Nick Williams i Nordland fylkeskommune.

Aller siste frist for påmelding er tirsdag 2. september, men meld deg på jo før jo heller.

Programmet er inspirerende og solid. Det er satt av rikelig tid til egen deltakelse, og det blir tilrettelagte, spenstige aktiviteter i form av et "Mini Arctivity".

Konferanse, kost og losji er gratis.

Reiseutgifter utover kr 700 blir dekket avarrangøren. Deltakerne må selv bestille og legge ut for billetten, og sende reiseregning i etterkant. Alle oppfordres til å reise så billig som mulig.