Omslagsbilde til boken Fritid med bistand.jpg

- Vi har inngått en intensjonsavtale med Fagbokforlaget om ti utgivelser i løpet av fem år. Her vil vi formidle både forskning og god praksis. Primært tenker vi at bøkene vil bli benyttet i bachelorstudier og videreutdanning, men de skal også være relevant lesestoff for brukerene og deres pårørende, sier Midtsundstad.

Den første boken i serien er allerede på markedet. Den heter «Fritid med bistand», kom ut i 2013 og er skrevet av Anders Midtsundstad. Les mer om boka her.

Neste bok planlegges våren 2015, med tittelen «Se deg selv som lærer». Boken skrives med utgangspunkt i forskning fra et doktorgradsarbeid og flere forskningsprosjekter, blant dem det pågående forsknings- og utviklingsprosjektet «Elevdeltakelse og aktivitet i et forebyggende læringsmiljø». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Universitetet i Agder. Forfatter er Jorunn H. Midtsundstad.

Tredje bok er også påbegynt – en antologi om utviklingshemmedes muligheter for deltakelse på fritidsarenaen, også sett i forhold til hva de selv ønsker seg. Redaktører er Trond Bliksvær og Anders Midtsundstad. Utgivelse er planlagt høsten 2015.

- Vi har lagt opp et relativt ambisiøst løp. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser kommer til å samarbeide med andre kompetansemiljøer i utvikling av bokserien. Bøkene vil bli tilgjengelige gjennom kompetansetjenestens egen nettbokhandel, sier Midtsundstad.

En rekke bachelorstudier vil forhåpentligvis ha bøker fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelsers bokserie på pensumlisten i årene framover.

- Noe av litteraturen som er tilgjengelig, er foreldet, og blir følgelig lite brukt. Samfunnet utvikles, folks behov er i endring. Vi får nye begreper og ny forståelse for hva tjenestene skal være for dem det gjelder. Et begrep som ”aktivitetsbasert avlastning”, for eksempel, eksisterte knapt for ti-femten år siden. Andre områder er ikke belyst i litteraturen i det hele tatt. Da blir det selvsagt vanskelig å sette disse temaene på dagsorden i utdanningene. Her håper vi bokserien fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser skal bidra til fornyet kraft og oppmerksomhet, sier Midtsundstad.