Bolig

 

Egen bolig er for mange selve begrepet på å bli voksen. Og for mange funksjonsfriske og unge med nedsatt funksjonsevne er det en oppnåelig drøm. Men hva hvis det kreves litt mer enn bare boliglån og velvillige flyttesjauere?

I noen tilfeller blir ungdommer boende hos sine foreldre lenge etter at de har blitt voksne. Ofte er grunnen at det ikke finnes egnet bolig tilgjengelig. Det er kommunens ansvar å skaffe egnet bolig. Dette er omtalt i sosialtjenesteloven kapittel 3.

Det finnes ulike måter å organisere tilrettelagt boligtilpasning. Kommunen kan sørge for spesialleiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne enkeltvis eller flere boliger sammen. Omsorgsboliger kan også bidra til at tjenesteytere kan yte hjelp, tilsyn og pleie for flere personer samtidig uten å kjøre fra sted til sted. Noen velger å bygge generasjonsbolig, slik at den som har nedsatt funksjonsevne bor ved siden av foreldrene sine. Andre velger egne leiligheter med livsløpsstandard.

Et samarbeid mellom foresatte, bruker, kommune og Husbank vil kunne gi best mulig boligløsning, spesielt tilpasset de enkelte behov. På Husbanken sine nettsider finner du en oppstilling over individuelle boligløsninger for personer med nedsatt funksjonsevne. 

På Ung.no finner du mye god informasjon om å være ung med funksjonsnedsettelse, også ei flott side om rettigheter, støtteordninger og muligheter for bolig.