– Utviklingen viser at det stadig blir flere og større «institusjonslignende boliger» for mennesker med utviklingshemming. Dette er en uheldig utvikling. Det er derfor bra at det nå foreligger en veileder både pårørende og mennesker med utviklingshemming kan bruke, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Veilederen retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende (eventuelt verge), som ønsker å kjøpe eller bygge egen bolig, enten alene eller sammen med flere.

Veilederen heterHB 7.B.17  Veileder for utviklingshemmede og deres pårørende for å etablere borettslag/sameie eller kjøpe enkeltbolig.

Kilde

https://www.husbanken.no/person/veileder-utviklingshemmede/