Beitostølen Helsesportsenter, i samarbeid med Healthy Trajectories- A child and youth disability research centre on the Melbourne Children’s Campus, ønsker velkommen til symposiet "Capturing the Magic – Participation for all" på Beitostølen.


Mandag 12. september: Nasjonal konferansedag – FAF seminar
Tirsdag 13. september – torsdag 15. september: Internasjonalt symposium, CAPA 2022.


Ingressbilde_Capa2022.jpg

CAPA 2022 symposiet vil samle og engasjere helsepersonell, pedagoger, forskere, mennesker som har levd erfaring med funksjonsnedsettelse og andre interessenter. Målet er å identifisere de viktigste forskningsspørsmålene som må besvares for å generere kunnskapsbasert praksis om betydningen av å delta for å opprettholde eller fremme helse og velvære, og øke kvaliteten i helse-, sosial-, og velferdstjenestene.

Symposiet vil ha form av et tverrfaglig vitenskapelig samarbeidsarrangement. Med inspirasjon og veiledning fra foredragsholdere vil deltakerne få muligheter til å utveksle kunnskap, erfaringer og perspektiver om hvordan evidens utvikles og brukes til å måle, utvikle og gjennomføre intervensjoner for å fremme optimal deltakelse. Vi er opptatt av å utforske både individuelle livsløpsperspektiver og tilnærminger på systemnivå.

Program

https://no.capa2022.com/program/

Last ned brosjyren her: capa2022_a5_vWeb.pdf

Kilde

https://no.capa2022.com/