Policyrekomendationer samer med funktionsnedsättning

I Barne-, ungdoms- og familiedepartementets (Bufdir) tidligere arbeid med en rapport om levekår for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, ble det funnet at det fantes svært liten kunnskap om personer med kognitiv funksjonsnedsettelse og samisk bakgrunn. I det videre arbeidet ble det også funnet at det var svært lite kunnskap generelt om personer med nedsatt funksjonsevne og samisk bakgrunn i de nordiske landene.

Omslagsbilde Policyrekomendationer samer med funktionsnedsättningNordens välfärdscenter fikk derfor 2013 i oppdrag fra Bufdir å gjennomføre en forstudie der man sammanfattet den kunnskapen som fantes og ga forslag til et prosjekt som kunne generere mer forskning og kunnskap på området. Ut fra denne forstudien og kunnskapsoversikt (Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund) fikk Nordens välfärdscenter i oppdrag fra Bufdir å koordinere og gjennomføre prosjektet "Samer med funktionsnedsättning".

Prosjektet har pågått mellom 2013 og 2017 og har generert fem forskningsrapporter, to fra Norge, to fra Sverige og en fra Finland. 

Les resten av artikkelen om prosjektet her: http://www.nordicwelfare.org/sv/Publications/Rapporter/Personer-med-funktionsnedsattning-och-samisk-bakgrund/

Last ned Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund - policyrekommendationer

Kilde

http://www.nordicwelfare.org/sv/Publications/Rapporter/Personer-med-funktionsnedsattning-och-samisk-bakgrund/