Anne-Merete Kissow_250x308.jpgDeltagelse i sociale fællesskaber - at blive sig selv på en anden måde. Artikkel av Anne-Merete Kissow, Ph.d., exam. scient. idræt, fysioterapeut, cand.pæd. pæd. Handikapidrættens Videncenter, forsker Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Artikkelen som skannet pdf.

Avhandlingen som artikkelen er basert på, kan lastes ned her.

Les mer om Anne-Merete Kissow her.