Perspektiver på fritidsdeltakelse for mennesker med utviklingshemming

Deltakelse på fritiden

Denne boken presenterer forskningsbasert kunnskap om utviklingshemmedes muligheter for deltakelse på fritidsarenaen. Bidragene gir samlet et bilde av hvordan situasjonen er for de utviklingshemmede i dag når det gjelder fritid, og gir grunnlag for å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet på kultur- og fritidsarenaen overfor personer med utviklingshemming.

Bokomslag for Deltakelse på fritiden

Forfattere: Anders Midtsundstad og Trond Bliksvær (red.)
Forlag: Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-1772-4
Utgitt: 29.09.2015
Pris: 255,-
Sider: 137

Kjøp boka

Boken er skrevet som et ledd i arbeidet med å dokumentere erfaringer i forsknings- og utviklingsprosjektet «Aktive muligheter», som er initiert av Helsedirektoratet. Den gis ut i serien «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter», som er et samarbeidsprosjekt mellom Fagbokforlaget og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Deltakelse på fritiden retter seg mot studenter i ulike helse-, sosial- og kulturfaglige utdanninger. Boken vil også ha interesse for ansatte i offentlig og frivillig sektor som arbeider med å tilrettelegge tjenester for utviklingshemmede.

Anders Midtsundstad er ansatt som seniorrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung). Han leder knutepunktet Fritid for alle i et nært samarbeid med Helsedirektoratet.

Trond Bliksvær er postdoktor ved Universitetet i Nordland, Fakultet for samfunnsvitenskap. Han har vært forsker siden 1995 ved NOVA, Nordlandsforskning og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung).

Kjøp boka.