Bokomslag for Deltakelse på fritiden

Forfattere: Anders Midtsundstad og Trond Bliksvær (red.)
Forlag: Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-1772-4
Utgitt: 29.09.2015
Pris: 255,-
Sider: 137

Kjøp boka

Boken er skrevet som et ledd i arbeidet med å dokumentere erfaringer i forsknings- og utviklingsprosjektet «Aktive muligheter», som er initiert av Helsedirektoratet. Den gis ut i serien «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter», som er et samarbeidsprosjekt mellom Fagbokforlaget og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Deltakelse på fritiden retter seg mot studenter i ulike helse-, sosial- og kulturfaglige utdanninger. Boken vil også ha interesse for ansatte i offentlig og frivillig sektor som arbeider med å tilrettelegge tjenester for utviklingshemmede.

Anders Midtsundstad er ansatt som seniorrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung). Han leder knutepunktet Fritid for alle i et nært samarbeid med Helsedirektoratet.

Trond Bliksvær er postdoktor ved Universitetet i Nordland, Fakultet for samfunnsvitenskap. Han har vært forsker siden 1995 ved NOVA, Nordlandsforskning og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung).

Kjøp boka.