Speilbilde.jpg

Ill.foto: Aftenposten

Aftenposten har i det siste hatt en rekke artikler om personer med nedsatt funksjonsevne og deres rolle i samfunnet, både innen arbeidsliv og i samfunnsliv generelt.

For økonomene i samfunnsdebatten er det særlig de store uutnyttede ressursene på arbeidsmarkedssiden som uroer. Vi ser ei utvikling i arbeidmarkedet der vi i framtia blir for få hender, og å da ikke invitere inn alle som kan til arbeidsfelleskap er i beste fall sløsing med menneskelige ressurser. I tillegg er det å være en del av arbeidslivet et viktig steg i retning full inkludering og reell deltagelse  i storsamfunnet for personer med nedsatt funksjonevne.  

Victor Norman, professor ved Norges Handelshøyskole og tidligere arbeidsminister i Bondevik 2- regjeringen, anslår i Aftenposten at det årlig koster samfunnet rundt 43 milliarder kroner at 86.000 arbeidsvillige funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet.

Personer med funksjonsnedsettelse trenger i varierende grad et tilpasset arbeidsliv. Men et inkluderende arbeidsliv har vi tilstrebet i mange år allerede, og som oftest koker det ned til det Torstein Lerhold sier i et debattinnlegg i Aftenposten 30.11.13 -"Ta sjansen, ansett en funkis!"

Den ubrukte arbeidsstyrken banker på - slipp dem inn, la dem delta!