Drop-In metoden

Drop-In metoden er en måte å tenke og handle på når det gjelder og støtte elevers utvikling av en positiv elevrolle. Drop-In metoden er strukturert gjennom fem trinn for å sikre progresjon og oppnådd forandring.

Metoden kan brukes av lærere og skoleledelse, helse- sosial- og miljøarbeidere, samt ansatte i spesialisthelsetjenesten. Du kan lese mer om metoden her.