Drop In-metoden

Drop-In metoden brukes for å skape forandring sammen med elever som står i fare for å utvikle en elevrolle som hindrer god psykisk helse, trivsel og læring

Gå til Drop-In Metoden

Slik er metoden for
Slik er metoden for
Slik er metoden for
Slik er metoden for