Egen publikasjonsserie

Ingressbilde til artikkel om undervisningsmateriell brukt på Nord universitet

Undervisningsmateriale

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter for personer med funksjonsnedsettelser

08. juli 2022

Innholdet i dette heftet danner bakgrunn for, og gir innblikk i, hvorfor det er viktig å ha et tverrfaglig blikk på temaet likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse for personer med funksjonsnedsettelser.

Ingressbilde til artikkel om rapport om barn og unges deltakelse

Rapport nr. 1 2021 – En systematisert kunnskapsoversikt

Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, med særskilt vekt på deltakelse i fysisk aktivitet

28. mars 2021

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som mål å systematisere og sammenfatte eksisterende nasjonal og internasjonal litteratur innen feltet Deltakelse i familie, fritid, skole og barnehage for barn og unge med funksjonsnedsettelser, med særskilt vekt på deltakelse i fysisk aktivitet. Dette er en revidert og utvidet versjon av rapporten som ble utgitt i 2018.

ingressbilde til rapporten barn, unge og overvekt som viser barn i klatrevegg

Rapport nr. 1-2020

Barn, unge og overvekt

12. november 2020

Teamet for barn og unge ved Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) har hatt tilbud for barn og unge med overvekt siden 2011, og har jobbet med dagens tilbud knyttet til overvekt blant barn og ungdom siden 2015. Formålet med rapporten er å dokumentere overvektsbehandling for barn og ungdom som gis ved VHSS. 

Ingressbilde til rapporten Å lære å svømme er mer enn å svømme

Rapport nr. 3-2019

Å lære å svømme er mer enn å svømme

24. april 2019

I denne rapporten beskrives svømming som rehabiliteringstilbud for barn på Valnesfjord Helsesportssenter. Forfatteren beskriver hvordan man vektlegger trygghet i vann og barnets egen motivasjon. I tillegg presiserer hun konkrete metodiske tiltak og gir eksempler på fysiske, sosiale og psykiske ringvirkninger av aktivitetene.

Ingressbilde til evalueringsrapport om Tur- og Treningskompis

Rapport nr. 2 2019 – Prosjektevalueringsrapport

Tur- og Treningskompis – mer fysisk aktivitet i støttekontaktordningen

05. april 2019

Rapporten sammenfatter og diskuterer funn fra en kartleggings- og evaluerings­undersøkelse av konseptet og prosjektet Tur- og Treningskompis (TTK); et kompetansehevingskonsept innenfor rammen av den etablerte støttekontakt­ordningen. 

Ingressbilde til rapport om uteaktiviteter etter rehabilitering

Rapport nr. 1 2019 – Sluttrapport etter et utviklingsarbeid

Videreføring av uteaktiviteter etter endt rehabiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter

26. mars 2019

Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) benytter uteaktiviteter som virkemiddel i rehabilitering samt i helsefremmende og forebyggende arbeid. Man ville derfor undersøke om og hvordan uteaktiviteter blir videreført av pasientene etter endt rehabiliteringsopphold og hva som påvirker eventuell videreføring.

Ingressbilde til rapport om deltakelse for barn og unge

Rapport nr. 1 2018 – En systematisert kunnskapsoversikt

Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet

10. april 2018

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som ett av sine mål å systematisere og sammenfatte eksisterende nasjonal og internasjonal kunnskap innen feltet Deltakelse i familie/fritid og skole/barnehage til barn og unge med funksjonsnedsettelser, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet.