En tilrettelagt turkalender for personer med utviklingshemming

Den Norske Turistforeningen (DNT) lanserte i februar en egen app som retter seg mot utviklingshemmede. Den fungerer som en oppslagstavle for planlagte aktiviteter. Den inneholder enkle tekster og symboler. Fagpersoner snakker om dette som et snakkeark.

Bilde av en mobiltelefon som viser appen til DNTMange utviklingshemmede mangler språk, og snakkearket hjelper dem å kommunisere. Eirik Dahl arbeider i turistforeningen og opplever at verktøyet allerede brukes av mange personer med utviklingshemming som deltar på turer sammen med dem.

– Vi erfarer at appen gir mange utviklingshemmede mulighet til å dele erfaringene sine med venner og familie, og det gir også mange gode stunder å minnes gode opplevelser forteller Dahl engasjert.

Det er DNTs turledere som legger inn og oppdaterer informasjon om turene i en sentral kalender. Informasjonen blir automatisk tilgjengelig i appen.

FTU-appen som er utviklet i samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT) kan du lese mer om og finne her:

http://appbibliotek.no/ftu/