Omslagsbilde til fagbok om fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

I et intervju med Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) sier Ellen Margrete Graarud, fagleder i Aktiv Fritid i Lillestrøm kommune og prosjektleder i dette prosjektet: "Vi ønsker å formidle tilpassede metoder og eksempler fra praksisfeltet som et hjelpemiddel for praktikere og frivillige som tilbyr aktiv omsorg og hjelp til sosial inkludering."

Graarud forteller videre om hvorfor de velger å sette søkelys på fritidsaktiviteter: "Mange av de som jobber med personer med utviklingshemming har lav eller ingen formell utdannelse. Kurstilbudene og etterutdanningen som tilbys de ansatte er ofte med tanke på å ivareta pleie og omsorgsbiten, mens det er mindre fokus på det grunnleggende behovet vi mennesker har etter å oppleve kultur og delta i selvvalgte fritidsaktiviteter. Fagboken og podkasten er et forsøk på å gi en større forståelse for at også disse behovene er sentrale å dekke når vi utøver aktiv omsorg, samtidig som den gir adekvate metoder, tips og gode råd til ansatte, frivillige og andre for hvordan en kan bistå personer med utviklingshemming på dette området."

Kilder

Lillestrøm kommune

https://www.lillestrom.kommune.no/helse-og-omsorg/nedsatt-funksjonsevne/fritidsaktiviteter-med-assistanse-for-voksne-utviklingshemmede/

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

https://naku.no/aktivitet/fagbok-og-podkast-om-bistand-til-fritidsaktiviteter

Kontakt

Ta kontakt med Ellen Margrete Graarud hvis du har spørsmål: elgr03@lillestrom.kommune.no​

Fagboken

Last ned PDF av fagboken her

Fagboken kan kjøpes hos Svein Sandnes Bokforlag.

Podkast

Intro og forord

Kapittel 1 – Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming

Professor Inger Marie Lid presenterer FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen utfordrer vår forståelse rundt tilgjengelighet til kultur- og fritidsarenaer.

Kapittel 2 – Aksjonslæring

Førstelektor Gro Lorentzen redegjør for hvordan ansatte kan gjøre dette gjennom å bruke egne erfaringer.

Kapittel 3 – Kartlegging

Marianne Kreutz, Katarzyna Ewa Ziemba og Ellen Margrete Graarud tar utgangspunkt i sin egen praksiserfaring. De argumenterer for viktigheten av å systematisere kartleggingen gjennom å ta utgangspunkt i egne eksempler.

Kapittel 4 – Brukermedvirkning  

Elisabeth Antonsen, Elisabeth Bjelke og Anette Sund redegjør for dette som en rettighet for personer med utviklingshemming og synliggjør utfordringene en kan møte som ansatte og frivillige.

Kapittel 5 – Samarbeid med frivillige

Dag Kjensjord og Ellen Margrete Graarud synliggjør hvordan en kan arbeide for å etablere et godt samarbeid mellom en kommune og en eller flere frivillige organisasjoner.


Fagboken "Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede" er rettet mot ansatte og frivillige som jobber for, og sammen med personer med utviklingshemming. 

Boken er skrevet av ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune i samarbeid med fagpersoner ved VID vitenskapelige høgskole, Universitetet i Sørøst-Norge og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.