Faglig knutepunktansvar for feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har ansvaret for å følge opp feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse, nasjonalt. Satsingen gjennomføres i et nært samarbeid med Helsedirektoratet.

For mange er tjenestetilbudet støttekontakt, avgjørende for om de vil kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Utfordringen er å utforme et fritidstilbud basert på det enkelte menneskets ønsker, behov, forutsetninger og kanskje drømmer.

Støttekontakttjenesten er en lovpålagt tjeneste som tilbys i alle landets kommuner. Tjenesten skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Denne tjenesten kan organiseres innenfor tre hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Gjennom knutepunktansvaret har vi et ansvar for å følge opp for å styrke og videreutvikle feltet gjennom å bidra til forskning, dokumentasjon og veiledning.

Sentralt i arbeidet er nettstedet fritid for alle som siden 2007 har vært en ide- og kunnskapsbank for alle som ønsker kunnskap om fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Du finner nettsiden her:

https://www.fritidforalle.no/