Omslaget til magasinet FamilieveiviserProsjekt Familieveivisers delprosjekter fokuserte på utprøving og implementering av tiltak omkring hovedansvarlig tjenesteyter, brukermedvirkning, individuell plan og samhandling som skal gi brukeren koordinerte tjenester.

Prosjektet hadde som mål å utvikle modeller for mer helhetlige og koordinerte tjenestetilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Resultatene fra prosjektet er blitt videreformidlet til landets kommuner og helseforetak for å bidra til å styrke tilbudet.

Last ned magasinet her: Prosjekt_Familieveiviser_erfaringsmagasin_Helsedirektoratet.pdf

Magasinet kan også leses på nett her: http://naku.no/sites/default/files/files/Prosjekt_Familieveiviser_erfaringsmagasin_Helsedirektoratet.pdf