Skjermbilde fra film om aktivitetshjelpemidlerFilmen «Aktivitetshjelpemidler sommer og vinteraktiviteter» gir god kunnskap om hva en kan søke om av hjelpemidler og hvilken oppfølgning en kan gi brukere.

Potensielle brukere, pårørende og fagpersoner kan få nyttig informasjon av å se filmen på YouTube:
Aktivitetshjelpemidler sommer og vinteraktivitet

Kapitler

0:00   Innledning
0:49   Hva er et aktivitetshjelpemiddel
1:02   Hvem kan få et aktivitetshjelpemiddel
2:07   Aktivitetshjelpemiddelets betydning
11:11  Hvordan søke på aktivitetshjelpemiddel
15:04  Hva inngår og hva er tilbehør
15:25  Eksempel - sykkel
15:47  Eksempel - piggekjelke
16:20  Valg av piggekjelke
18:11  Valg av alpinutstyr
19:35  Valg av sykkel
25:18  AKT 26 - aktivitetshjelpemidler for de over 26 år
27:27  Hvor finner man informasjon
29:00  Roller

Relaterte emner

Film som presenterer aktivitetshjelpemidlers betydning for enkeltmennesker. I filmen får vi bli kjent med tre personer i ulike faser i livet og med ulik bakgrunn - alle har de kjent på betydningen av aktivitetshjelpemidler for å kunne være delaktig der de ønsker!
https://www.youtube.com/watch?v=QepBRu3Ej4A

Dette er en illustrasjonsfilm om prosessen rundt anskaffelse av aktivitetshjelpemidler.
Filmen er laget i et samarbeid mellom VHSS, BHSS, NIF/NIK, FNF Nordland og NAV 
https://www.youtube.com/watch?v=tbWf8VI8ekg

Kilde

Kunnskapsbanken: https://www.kunnskapsbanken.net/webinar-om-aktivitetshjelpemidler/