Jente på en benk med datamaskin i fanget.Regjeringen ønsker at inkluderingsvillige arbeidsgivere får bedre rekrutteringshjelp og foreslår å styrke NAV med inntil 36 nye markedskontakter.

Satsingen på 12,6 millioner kroner er en viktig del av inkluderingsdugnaden som ble varslet i Jeløy-erklæringen. Dugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en i arbeid.

Tett kontakt

– For å få flere i jobb trengs det tett kontakt mellom NAV og arbeidsgivere. Når jeg snakker med arbeidsgivere er det én ting som går igjen: De ønsker seg en fast kontaktperson. Nå kommer vi dem langt på vei i møte, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.  

Flere oppgaver

Markedskontaktene i NAV har ansvar for å:

  •     finne kandidater fra NAV-systemet som kan være aktuelle for jobb i virksomhetene
  •     sikre koordinert innsats fra NAV overfor virksomheter med samarbeidsavtale om rekruttering og inkludering

– Flere markedskontakter betyr bedre jobbmatching og en vinn-vinn-situasjon for bedriften og kandidaten. Målet er jo å få folk fra NAV-køen over i ordinære jobber, fastholder Hauglie.

Kilde:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-arbeidsgiverkontakter-i-nav/id2601096/