Omslagsbilde til veileder. Illustrasjon i lilla og hvit med piler og skilt.I veilederen til unge gir Unge funksjonshemmede råd om hva som kan være lurt å tenke på når man skal søke på folkehøgskole. Det kan være vanskelig å oppdrive relevant informasjon og veilederen ble laget fordi man ønsket å fylle dette tomrommet. I veilederen tar man opp vanlige spørsmål og videreformidler kunnskap, både fra tidligere elever og ansatte. Veilederen bygger på et kartleggingsprosjekt som Unge funksjonshemmede gjennomførte i 2019, der man gjennomførte en spørreundersøkelse og en rekke samtaler med tidligere elever og ansatte i folkehøgskolesektoren. Sitatene som brukes i heftet er anonymisert og stammer fra dette prosjektet. Rapporten fra kartleggingsprosjektet gir grundigere informasjon om funnene og kan lastes ned her: 

Et-år-for-alle-rapport-fra-Unge-funksjonshemmede.pdf

Veilederen er  universelt utformet og kan åpnes i lenken under:

Folkehogskole-oppslag.pdf

Piler på grønn bakgrunn med skiltRessurs for rådgivere også lansert

Unge funksjonshemmede har også utviklet en veileder til rådgivere på videregående skole, hvor man informerer om mulighetene for tilrettelegging i dette skoleslaget. Denne veilederen egner seg for alle som bistår elever i søknadsprosessen til folkehøgskolen. Man har sett at mange ikke er klar over de mulighetene som finnes på folkehøgskolen og henviser elever med funksjonsnedsettelser til spesielt tilrettelagte linjer eller skoler hvor elever med funksjonsnedsettelser utgjør en betydelig del av skolens målgruppe.

I veilederen opplyses det om mangfoldet av muligheter og gir en pekepinn på hva en elev kan forvente på folkehøgskolen, med tanke på tilgjengelighet og tilrettelegging. Veilederen inneholder også tips til søknadsprosessen og henvisninger til støtteordninger.

Les mer om veilederen for rådgivere på denne prosjektsiden.

Last ned veilederen for rådgivere her:Folkehogskole-radgiver-oppslag.pdf

Kilde

https://ungefunksjonshemmede.no/nye-veiledere-om-folkehogskoletilbudet-lansert/