Forelesninger

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse og er et samarbeid med NORD universitet i Bodø. Temaet er "Aktivitet og deltakelse med fokus på personer med en funksjonsnedsettelse"


Bilde fra undervisningsauditorium Nord universitet

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

Undervisning på Nord Universitet 10.-11. nov. 2022

23. november 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har sammen med tre fakulteter ved Nord Universitet (Fakultet for Samfunnsvitenskap, Fakultet for Sykepleie og Folkehelsevitenskap, samt Fakultet for Lærerutdanning og kunst- og kulturfag) gjennomført to spennende og inspirerende dager om tema aktivitet og deltakelse med fokus på personer med funksjonsnedsettelser. Studentene var fra barnehagelærer-, vernepleier- og sosionomutdanningen.

tverrfaglighet

5. - 6. November 2020

Undervisning Nord Universitet 2020

19. november 2020

Nye to dager med tverrfaglig fokus sammen med Nord Universitet er gjennomført. Digitalt denne gang på grunn av covid-19.

Bilde av Mia Johansen og Anne-Kari Østensen

Undervisning på Nord Universitetet 12.-13. nov. 2019

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

19. november 2019

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse har sammen med tre fakultet ved Nord Universitet (Fakultet for Samfunnsvitenskap, Fakultet for Sykepleie og Folkehelsevitenskap, samt Fakultet for Lærerutdanning og kunst- og kulturfag) gjennomført to spennende og inspirerende dager om tema aktivitet og deltakelse med fokus på personer med funksjonsnedsettelser. Studentene var fra lærer-, sykepleie- og sosionomutdanningen.