Trond Bliksvær

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser med Knutepunktet Fritid for alle, vil i 2021 hedre 10 personer som har som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Vinneren bestemmes av en fagjury og vil være representanter fra nasjonale myndigheter, praksisfeltet – kommuner og frivillig sektor, forskning, undervisning og formidling. 

Forsker og professor Trond Bliksvær ved Nordlandsforskning, ble overrakt prisen under årsmøtet til Norsk nettverk for Funksjonshemmingsforskning. En svært overrasket og rørt vinner takket med disse ordene;

Dette var ærefullt, takk for hyggelige ord*. Dei faglege temaene eg har beskjeftiga meg med gjennom åra er først og fremst eit resultat av godt samarbeid, med inspirerande og engasjerte kollegaer i store og små kollektiv som eg har hatt gleda av å vere ein del av, ved NOVA, Nordlandsforskning, Valnesfjord Helsesportssenter, NKBUF, og Nord universitet. 

*(Juryens begrunnelse er gjengitt senere i teksten)

Trond Bliksvær har i 26 år arbeidet med stort engasjement for å bedre levekår for funksjonshemmede og Fagjuryen har gitt følgende begrunnelse:

"Prisvinneren har som forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Nordlandsforskning, Nord Universitet og som leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser vært opptatt av å søke ny viten og økt kunnskap innenfor temaområder som levekår, bolig arbeid, utdanning og fritid for personer med nedsatt funksjonsevne. 

I 1997 gjennomførte prisvinneren den første og eneste nasjonale evalueringen som er gjennomført av tjenestene avlastning og støttekontakt. Senere har han deltatt som følgeforsker og bidratt i eksterne evalueringer av flere prosjekter hvor målsetningen har vært å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse. Hans evne til å klare på en lun og vennlig måte å gi tilbakemelding basert på funn i forskningen har vært med på å inspirere fagpersoner til å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Prisvinneren hadde en viktig rolle som leder i arbeidet med å bygge opp et forskningsmiljø ved Valnesfjord helsesportsenter. I 2012 ble dette til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). Han hadde store visjoner og så viktigheten av å styrke feltet fritid for alle for mennesker med ulike bistandsbehov. I 2013 tok han initiativet overfor Helsedirektoratet om å videreføre knutepunktet Fritid for alle ved NKBUF. Prisvinneren var opptatt av å få på plass mer forskning og litteratur på dette kunnskapssvake området. Han tok grep. Han fikk på plass bokserien Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter som utgis på Fagbokforlaget, og var med som redaktør av den første forskningsbaserte antologien som ble utgitt hvor temaet var deltakelse på fritiden for personer med en utviklingshemming. 

Fagjuryen er opptatt av å finne prisvinnere som har vært varder på en sti frem til dagens tjenester for enkeltpersoner og feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Forsker og professor Trond Bliksvær er i en slik sammenheng en verdig vinner. Gratulerer med Fritid for alle - prisen. Du har bidratt til at feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i dag kan defineres som et fagfelt som kan kritiseres, utvikles og diskuteres av både forskere, fagpersoner, pårørende og brukere."  

Følg med på vår hjemmeside for presentasjon av flere verdige vinnere i 2021


Logoen til fritid for alle-prisen 2021 og bilde av prisenPrisen er et bilde av kunstneren Per Fronth. Han er nasjonalt og internasjonalt en anerkjent kunstner som bl.a. lagde fredsprisdiplomet som ble tildelt Barack Obama i 2009.
Les mer om prisen her: Fritid for alle prisen 2021