Omslagsbilde av boken Fritid sammen med andrePROGRAM

Velkommen v/ Fagbokforlaget og Gunnar Brynjulfsen, Kultursjef i Askøy kommune

Kulturelt innslag

Tilrettelagte fritidstjenester i endring v/ Anders Midtsundstad

Hvordan kan man tilrettelegge for gode fritidstjenester? Tre eksempler fra boken v/ Sølvi Folkedal, Inger Helen Midtgård og Ingvild Marie Hilde

Kulturelt innslag

Avsluttende kommentarer v/ Dag Ofstad


Les mer om boken: Fritid sammen med andre

ta gjerne kontakt

Karine Lindholm Liland
Markedskonsulent
55388828 | karine.liland@fagbokforlaget.no