Fritid

Velg stikkord
Velg stikkord
Ingressbilde til artikkel om den nye nettsiden til Fritid med Bistand

Ny nettside til Fritid med Bistand

10. mai 2023
Metoden Fritid med Bistand har fått ny nettside.
Ingressbilde til artikkel om spørreundersøkelse om Inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i fritidsaktiviteter

Spørreundersøkelse

Barn og unge med funksjonsnedsettelser sine muligheter for deltakelse i fritidsaktiviteter

10. mai 2023
Hvordan organiserer og følger kommunene opp barn og unge med nedsatt funksjonsevne sin rett til fritid? Dette spørsmålet har Ipsos forsøkt å finne svar på i en nasjonal spørreundersøkelse.

Ingressbilde til artikkel om unge gamere

Frokostseminar

Hvordan hjelpe sårbare unge gamere?

08. mars 2023
Hjelpeapparatet har etter hvert begynt å ta i bruk gaming som verktøy for å hjelpe ungdom som står utenfor skole og sosialt liv. Hvordan sørger vi for at erfaringene som skapes, resulterer i god praks...
Ingressbilde til artikkel om fritidforalle.no

Ny nettside til Fritid for alle

08. mars 2023
Knutepunktet Fritid for alle har fått en ny nettside. Vi håper dette gjør det lettere å finne kunnskap rundt feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 

Foto av et basseng i syden

Ferie for utviklingshemmede

20. januar 2023
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har utgitt en oversiktsartikkel som dokumenterer at vi har lite forskning om ferie for personer med utviklingshemming.
ALLEMED konferansen 2023

ALLEMED-konferansen 2023

09. januar 2023
ALLEMED ved Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge inviterer til den årlige ALLEMED-konferansen! I år er datoen 16. februar kl.09.00-14.30.

Fotografi av tre barn i som sitter på et skateboard og ler

Tilskuddsordning

Inkludering i kulturliv

06. januar 2023
Overordnet mål med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bo...
Skjermbilde fra nettsiden allemed.no

ALLEMED Ung

07. desember 2022
Barn og unge må gis mulighet til å arbeide for at alle kan  delta i organiserte fritidsaktiviteter. Deres stemme er viktig når tjenester i kommunene innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsde...

Skjermbilde av nettsiden mosjonogtrening.no

Mosjon og trening

18. november 2022
En ny nettressurs er utviklet for å gi personer med utviklingshemming og andre, informasjon når man har lyst til å trene mer og bli i bedre form.
Skjermbilde av Vidensportalen

Fritidsfellesskap for barn og unge med funksjonsnedsettelser

16. november 2022
Socialstyrelsen i Danmark beskriver nå fritidsfellesskap som et nytt tema i sin kunnskapsportal. Bak denne utvelgelsen ligger en anerkjennelse av et omfattende arbeid med å utvikle metoder og praksis ...

Frivillighet Norge. Nasjonal rapport om rekruttering og økt deltakelse i frivillige organisasjoner

Hvordan få flere barn og unge med i frivillige organisasjoner?

04. november 2022
Frivillighet Norge gjennomførte våren 2022 en spørreundersøkelse som tydeliggjør utfordringene mange frivillige organisasjoner opplever etter 2 år med pandemi. Her er noen av hovedfunnene fra undersøk...
Bilde av logoen til Barrierefri fritid

Barrierefri fritid – merkeordning for inkluderende praksis

21. oktober 2022
Unge funksjonshemmede har etablert et inkluderingsmerke som kan tildeles frivillige organisasjoner og kommuner som tilbys kultur- og fritidsaktiviteter. De som får inkluderingsmerke må gjennomføre et ...

Bilde av en samtale mellom en gutt på ca. 8 år og hans trener i en garderobe

Bli barnas beste trener - det viktige første møtet

06. oktober 2022
Hvordan kan vi gjøre det mulig for alle barn å delta i idrett sammen med venner og jevnaldrende? Agder idrettskrets har i samarbeid med Norges Handikapforbund utarbeidet tre filmer som kan brukes i tr...
Logoen til Ungfritid

Ungfritid.no

28. september 2022
Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut informasjon om fritidsaktiviteter for barn og unge.

Ingressbilde_ALLEMED

Inkluderende fritid. Hvordan kan dette bli virkelighet for barn og unge med funksjonsnedsettelser?

19. september 2022
Frivillige organisasjoner og kommuner arbeider for at alle barn og unge skal få delta i fritidsaktiviteter. Målsetningen er god, men hva betyr lovnadene i praksis for barn og unge med funksjonsnedsett...
Ingressbilde til artikkel om den nye nettsiden til Fritid med Bistand

Ny nettside til Fritid med Bistand

10. mai 2023
Metoden Fritid med Bistand har fått ny nettside.
Ingressbilde til artikkel om spørreundersøkelse om Inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i fritidsaktiviteter

Spørreundersøkelse

Barn og unge med funksjonsnedsettelser sine muligheter for deltakelse i fritidsaktiviteter

10. mai 2023
Hvordan organiserer og følger kommunene opp barn og unge med nedsatt funksjonsevne sin rett til fritid? Dette spørsmålet har Ipsos forsøkt å finne svar på i en nasjonal spørreundersøkelse.
Ingressbilde til artikkel om unge gamere

Frokostseminar

Hvordan hjelpe sårbare unge gamere?

08. mars 2023
Hjelpeapparatet har etter hvert begynt å ta i bruk gaming som verktøy for å hjelpe ungdom som står utenfor skole og sosialt liv. Hvordan sørger vi for at erfaringene som skapes, resulterer i god praks...

Ingressbilde til artikkel om fritidforalle.no

Ny nettside til Fritid for alle

08. mars 2023
Knutepunktet Fritid for alle har fått en ny nettside. Vi håper dette gjør det lettere å finne kunnskap rundt feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 
Foto av et basseng i syden

Ferie for utviklingshemmede

20. januar 2023
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har utgitt en oversiktsartikkel som dokumenterer at vi har lite forskning om ferie for personer med utviklingshemming.
ALLEMED konferansen 2023

ALLEMED-konferansen 2023

09. januar 2023
ALLEMED ved Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge inviterer til den årlige ALLEMED-konferansen! I år er datoen 16. februar kl.09.00-14.30.

Fotografi av tre barn i som sitter på et skateboard og ler

Tilskuddsordning

Inkludering i kulturliv

06. januar 2023
Overordnet mål med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bo...
Skjermbilde fra nettsiden allemed.no

ALLEMED Ung

07. desember 2022
Barn og unge må gis mulighet til å arbeide for at alle kan  delta i organiserte fritidsaktiviteter. Deres stemme er viktig når tjenester i kommunene innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsde...
Skjermbilde av nettsiden mosjonogtrening.no

Mosjon og trening

18. november 2022
En ny nettressurs er utviklet for å gi personer med utviklingshemming og andre, informasjon når man har lyst til å trene mer og bli i bedre form.

Skjermbilde av Vidensportalen

Fritidsfellesskap for barn og unge med funksjonsnedsettelser

16. november 2022
Socialstyrelsen i Danmark beskriver nå fritidsfellesskap som et nytt tema i sin kunnskapsportal. Bak denne utvelgelsen ligger en anerkjennelse av et omfattende arbeid med å utvikle metoder og praksis ...
Frivillighet Norge. Nasjonal rapport om rekruttering og økt deltakelse i frivillige organisasjoner

Hvordan få flere barn og unge med i frivillige organisasjoner?

04. november 2022
Frivillighet Norge gjennomførte våren 2022 en spørreundersøkelse som tydeliggjør utfordringene mange frivillige organisasjoner opplever etter 2 år med pandemi. Her er noen av hovedfunnene fra undersøk...
Bilde av logoen til Barrierefri fritid

Barrierefri fritid – merkeordning for inkluderende praksis

21. oktober 2022
Unge funksjonshemmede har etablert et inkluderingsmerke som kan tildeles frivillige organisasjoner og kommuner som tilbys kultur- og fritidsaktiviteter. De som får inkluderingsmerke må gjennomføre et ...

Bilde av en samtale mellom en gutt på ca. 8 år og hans trener i en garderobe

Bli barnas beste trener - det viktige første møtet

06. oktober 2022
Hvordan kan vi gjøre det mulig for alle barn å delta i idrett sammen med venner og jevnaldrende? Agder idrettskrets har i samarbeid med Norges Handikapforbund utarbeidet tre filmer som kan brukes i tr...
Logoen til Ungfritid

Ungfritid.no

28. september 2022
Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut informasjon om fritidsaktiviteter for barn og unge.
Ingressbilde_ALLEMED

Inkluderende fritid. Hvordan kan dette bli virkelighet for barn og unge med funksjonsnedsettelser?

19. september 2022
Frivillige organisasjoner og kommuner arbeider for at alle barn og unge skal få delta i fritidsaktiviteter. Målsetningen er god, men hva betyr lovnadene i praksis for barn og unge med funksjonsnedsett...