Fritid

Velg stikkord
Velg stikkord
Skjermbilde av nettsiden mosjonogtrening.no

Mosjon og trening

18. november 2022
En ny nettressurs er utviklet for å gi personer med utviklingshemming og andre, informasjon når man har lyst til å trene mer og bli i bedre form.
Skjermbilde av Vidensportalen

Fritidsfellesskap for barn og unge med funksjonsnedsettelser

16. november 2022
Socialstyrelsen i Danmark beskriver nå fritidsfellesskap som et nytt tema i sin kunnskapsportal. Bak denne utvelgelsen ligger en anerkjennelse av et omfattende arbeid med å utvikle metoder og praksis ...

Frivillighet Norge. Nasjonal rapport om rekruttering og økt deltakelse i frivillige organisasjoner

Hvordan få flere barn og unge med i frivillige organisasjoner?

04. november 2022
Frivillighet Norge gjennomførte våren 2022 en spørreundersøkelse som tydeliggjør utfordringene mange frivillige organisasjoner opplever etter 2 år med pandemi. Her er noen av hovedfunnene fra undersøk...
Bilde av logoen til Barrierefri fritid

Barrierefri fritid – merkeordning for inkluderende praksis

21. oktober 2022
Unge funksjonshemmede har etablert et inkluderingsmerke som kan tildeles frivillige organisasjoner og kommuner som tilbys kultur- og fritidsaktiviteter. De som får inkluderingsmerke må gjennomføre et ...

Bilde av en samtale mellom en gutt på ca. 8 år og hans trener i en garderobe

Bli barnas beste trener - det viktige første møtet

06. oktober 2022
Hvordan kan vi gjøre det mulig for alle barn å delta i idrett sammen med venner og jevnaldrende? Agder idrettskrets har i samarbeid med Norges Handikapforbund utarbeidet tre filmer som kan brukes i tr...
Logoen til Ungfritid

Ungfritid.no

28. september 2022
Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut informasjon om fritidsaktiviteter for barn og unge.

Ingressbilde_ALLEMED

Inkluderende fritid. Hvordan kan dette bli virkelighet for barn og unge med funksjonsnedsettelser?

19. september 2022
Frivillige organisasjoner og kommuner arbeider for at alle barn og unge skal få delta i fritidsaktiviteter. Målsetningen er god, men hva betyr lovnadene i praksis for barn og unge med funksjonsnedsett...
Collage som viser illustrasjoner av fem ulike fritidsaktiviteter

Fritidserklæringen fornyes

25. august 2022
Regjeringen, KS og flere aktører innenfor frivilligheten forplikter seg til å arbeide for at alle barn og unge kan delta i minst en fritidsaktivitet med andre.

Ingressbilde til artikkel om NOVA-rapport 5-2022 Ungdata 2022 Nasjonale resultater

Ungdata 2022

22. august 2022
Flertallet av norske ungdom opplever at de har gode venner, tette og tillitsfulle relasjoner til foreldrene sine, og de trives på skolen. Etter to år med pandemi er det gledelig å få slike positive fo...
ingress_Podkast

Podkast

Barrierefri fritid

25. april 2022
Professor Inger Marie Lid og styreleder for Unge funksjonshemmede, Inger Tunem var nylig gjester hos Solveig Kloppen for å snakke om fritid.

Ingressbilde til artikkel om fritidsaktiviteter med assistanse

Fritidsaktiviteter med assistanse

21. mars 2022
Kommunene Fet, Skedsmo og Sørum ble fra 1. januar 2020 til Lillestrøm kommune. For å møte denne utfordringen deltok ansatte i den nye kommunen i et kompetanse- og innovasjonsprosjekt (2019 – 2020) for...
Ingressbilde til artikkel om Bli med - aktiv fritid for alle

Viktig læringsnettverk

07. mars 2022
Nettverket "Bli med - Aktiv fritid for alle" har som mål å gi et kunnskapsløft for og med ansatte som tilrettelegger fritid for barn og unge i kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor.

Ingressbilde til artikkel om rapporten Frivillige organisasjoners arbeid for inkludering av barn og unge

Frivillige organisasjoners forutsetninger og barrierer for å inkludere barn og unge i sine aktiviteter

17. februar 2022
Hvordan kan vi legge til rette for at flere barn og unge kan få mulighet til å delta i frivillige organisasjoner? En ny rapport som bygger på et litteraturstudie og intervjuer med personer i frivillig...
Ingressbilde_fritidforalle

Fritid for alle

10. februar 2022
Helsedirektoratet etablerte i 2007 det nasjonale knutepunktet Fritid for alle. Målet var å styrke og videreutvikle arbeidet med feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Ingressbilde med bilde av boken Fritid sammen med andre

Avsluttet prosjekt

Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid for alle

14 kommuner og bydeler i Norge fikk i tidsperioden 2010 til 2014 tilskuddsmidler til å ta i bruk og implementere bruk av arbeidsmetoden Fritid med Bistand i kommunalt rusarbeid.
Skjermbilde av nettsiden mosjonogtrening.no

Mosjon og trening

18. november 2022
En ny nettressurs er utviklet for å gi personer med utviklingshemming og andre, informasjon når man har lyst til å trene mer og bli i bedre form.
Skjermbilde av Vidensportalen

Fritidsfellesskap for barn og unge med funksjonsnedsettelser

16. november 2022
Socialstyrelsen i Danmark beskriver nå fritidsfellesskap som et nytt tema i sin kunnskapsportal. Bak denne utvelgelsen ligger en anerkjennelse av et omfattende arbeid med å utvikle metoder og praksis ...
Frivillighet Norge. Nasjonal rapport om rekruttering og økt deltakelse i frivillige organisasjoner

Hvordan få flere barn og unge med i frivillige organisasjoner?

04. november 2022
Frivillighet Norge gjennomførte våren 2022 en spørreundersøkelse som tydeliggjør utfordringene mange frivillige organisasjoner opplever etter 2 år med pandemi. Her er noen av hovedfunnene fra undersøk...

Bilde av logoen til Barrierefri fritid

Barrierefri fritid – merkeordning for inkluderende praksis

21. oktober 2022
Unge funksjonshemmede har etablert et inkluderingsmerke som kan tildeles frivillige organisasjoner og kommuner som tilbys kultur- og fritidsaktiviteter. De som får inkluderingsmerke må gjennomføre et ...
Bilde av en samtale mellom en gutt på ca. 8 år og hans trener i en garderobe

Bli barnas beste trener - det viktige første møtet

06. oktober 2022
Hvordan kan vi gjøre det mulig for alle barn å delta i idrett sammen med venner og jevnaldrende? Agder idrettskrets har i samarbeid med Norges Handikapforbund utarbeidet tre filmer som kan brukes i tr...
Logoen til Ungfritid

Ungfritid.no

28. september 2022
Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut informasjon om fritidsaktiviteter for barn og unge.

Ingressbilde_ALLEMED

Inkluderende fritid. Hvordan kan dette bli virkelighet for barn og unge med funksjonsnedsettelser?

19. september 2022
Frivillige organisasjoner og kommuner arbeider for at alle barn og unge skal få delta i fritidsaktiviteter. Målsetningen er god, men hva betyr lovnadene i praksis for barn og unge med funksjonsnedsett...
Collage som viser illustrasjoner av fem ulike fritidsaktiviteter

Fritidserklæringen fornyes

25. august 2022
Regjeringen, KS og flere aktører innenfor frivilligheten forplikter seg til å arbeide for at alle barn og unge kan delta i minst en fritidsaktivitet med andre.
Ingressbilde til artikkel om NOVA-rapport 5-2022 Ungdata 2022 Nasjonale resultater

Ungdata 2022

22. august 2022
Flertallet av norske ungdom opplever at de har gode venner, tette og tillitsfulle relasjoner til foreldrene sine, og de trives på skolen. Etter to år med pandemi er det gledelig å få slike positive fo...

ingress_Podkast

Podkast

Barrierefri fritid

25. april 2022
Professor Inger Marie Lid og styreleder for Unge funksjonshemmede, Inger Tunem var nylig gjester hos Solveig Kloppen for å snakke om fritid.
Ingressbilde til artikkel om fritidsaktiviteter med assistanse

Fritidsaktiviteter med assistanse

21. mars 2022
Kommunene Fet, Skedsmo og Sørum ble fra 1. januar 2020 til Lillestrøm kommune. For å møte denne utfordringen deltok ansatte i den nye kommunen i et kompetanse- og innovasjonsprosjekt (2019 – 2020) for...
Ingressbilde til artikkel om Bli med - aktiv fritid for alle

Viktig læringsnettverk

07. mars 2022
Nettverket "Bli med - Aktiv fritid for alle" har som mål å gi et kunnskapsløft for og med ansatte som tilrettelegger fritid for barn og unge i kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor.

Ingressbilde til artikkel om rapporten Frivillige organisasjoners arbeid for inkludering av barn og unge

Frivillige organisasjoners forutsetninger og barrierer for å inkludere barn og unge i sine aktiviteter

17. februar 2022
Hvordan kan vi legge til rette for at flere barn og unge kan få mulighet til å delta i frivillige organisasjoner? En ny rapport som bygger på et litteraturstudie og intervjuer med personer i frivillig...
Ingressbilde_fritidforalle

Fritid for alle

10. februar 2022
Helsedirektoratet etablerte i 2007 det nasjonale knutepunktet Fritid for alle. Målet var å styrke og videreutvikle arbeidet med feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.
Ingressbilde med bilde av boken Fritid sammen med andre

Avsluttet prosjekt

Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid for alle

14 kommuner og bydeler i Norge fikk i tidsperioden 2010 til 2014 tilskuddsmidler til å ta i bruk og implementere bruk av arbeidsmetoden Fritid med Bistand i kommunalt rusarbeid.