Fritidserklæringen 2022Torsdag 11. august signerte regjeringen, KS, frivilligheten og andre aktører en fornyet fritidserklæring. Partene forplikter seg til å jobbe for at alle barn kan delta i fritidsaktivitet med andre.

- Tilgang på fritidsaktiviteter bidrar til inkludering og forebygger ensomhet og utenforskap. At alle barn og unge, uansett bakgrunn, kan delta i fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser er et viktig mål som vi må løse i fellesskap. Derfor vil regjeringen fornye fritidserklæringen, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Relevante lenker

https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Fritidserklaringen/

11. august 2022 ble det lansert en ny utgave av Fritidserklæringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-sikre-minst-en-organisert-fritidsaktivitet-for-alle-barn/id2924047/

Les hva regjeringen skrev da Fritidserklæringen ble lansert i 2016: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/felles-innsats-for-fritidsaktivitet-til-alle-barn/id2503226/

Last ned Fritidserklæringen her.

Tre polaroidbilder av barn engasjert i ulike fritidsaktivteter