Collage av illustrasjoner av fem forskjellige aktiviteterFritidserklæringen, som ble signert av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner i 2016. Tirsdag 11. august 2022 ble fritidserklæringen undertegnet av flere frivillige organisasjoner. Målet er som før at alle barn skal ha mulighet til å delta i regelmessige fritidsaktiviteter, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, bosted, og foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

I Norge har vi i mange år vært opptatt av hvordan vi kan legge til rette for å inkludere barn og unge til deltakelse i selvvalgte frivillige organisasjoner. Dette arbeidet er viktig. Vi ser at deltakelsen dette gir har betydning for å oppleve fellesskap, identitet og mestring. Gjennom årene har det blitt bevilget store ressurser for å utvikle og prøve ut ulike verktøy som i dag har gitt oss kunnskap om hvordan både frivillig sektor og kommunene kan legge til rette for eksempel for støtte i inkluderingsprosess eller til å dekke utgifter. Gjennom å følge opp det nasjonale knutepunktet Fritid for alle er det lett å peke på mange gode eksempler. Når vi samtidig ser at mange barn og unge med en funksjonsnedsettelse ikke gis tilbud om støtte inn i selvvalgte fritidsaktiviteter er det viktig å reflektere over dette. Innenfor den lovpålagte støttekontakttjenesten som alle kommuner tilbyr ser vi fortsatt at flertallet av landet kommuner tilbyr individuelle støttekontakter. Hvorfor tilbyr ikke alle landet kommuner de som får et slikt vedtak tilbud om deltakelse også mulighet til å delta i mindre aktivitetsgrupper eller støtte til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter. Spørsmålet vi må stille oss handler kanskje om vi har tilstrekkelig med ressurser og vilje til å gi den støtten som trengs for at alle barn og unge kan bli medlemmer i selvvalgte fritidsaktiviteter sammen med andre.

I rapporten «Frivillige organisasjoners arbeid for inkludering av barn og unge. Barrierer, virkemidler og samspill" som ble utgitt tidligere i år kom det tydelig frem viktigheten av å styrke kunnskapen om fritidserklæringen og viktigheten av å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunen. Det er nå seks år siden fritidserklæringen ble undertegnet første gang. Skal fritidserklæringen gå fra å være et mål til en realitet må vi nasjonalt sette oss ned å avklare hvilke ressurser og samarbeid som skal til. Da har vi en realistisk mulighet til å nå målsetningen for eksempel i løpet av de neste 6 år.

Mer informasjon om frivillighetserklæringen finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-sikre-minst-en-organisert-fritidsaktivitet-for-alle-barn/id2924047/