Omslagsbilde til boka Frivillighet

Frivillighet

Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

Forfattere:
Gro Lorentzen
Anders Midtsundstad
ISBN: 978-82-450-3399-1
Utgitt: 2020

Pris: 299,-

Kjøp boka

Det må legges til rette for en aktiv lokal frivillighetspolitikk. Det innebærer å skape møteplasser for dialog, planlegging og samhandling. Forfatterne gir eksempler på hvordan slikt samarbeid kan organiseres, og reflekterer rundt hvordan morgendagens tjenestetilbud kan utformes i samarbeid mellom ansatte i kommunen, enkeltfrivillige og frivillige organisasjoner.

Boken retter seg mot studenter i helse-, sosial- og kulturfaglige utdanninger. Den kan også brukes som et verktøy for kommuner og frivillig sektor i deres arbeid med å legge til rette for at mennesker som trenger praktisk bistand, får mulighet til å ha en aktiv tilværelse sammen med andre.

Kjøp boka