Frivillighetens år 2022

Regjeringen har bestemt at 2022 skal være Frivillighetens år, og de har gitt Frivillighet Norge i oppdrag å lede arbeidet med gjennomføringen av året.

Logoen til Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022 er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding (St.meld. 10 2018-2019). I denne meldingen er det overordnede målet å bidra til økt deltakelse, økt mangfold og økt kunnskap og synlighet. Mange er med i frivilligheten, men blant barn, ungdom og voksne med en nedsatt funksjonsevne, eller som har andre bistandsbehov er det fortsatt mange som faller utenfor. Skal en lykkes med målsetningen er godt samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner en viktig suksessfaktor.

Markeringen av Frivillighetens år 2022 skal foregå nasjonalt, regionalt og lokalt. Frivillighet Norge som har ansvar for å planlegge og lede markeringen har allerede invitert over 100.000 lokale lag og foreninger rundt om i Norge til å være med på markeringen.

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen har sagt ja til å være høy beskytter for Frivillighetens år 2022. Du kan lese mer om Frivillighetens år 2022 her:

https://frivillighetensar.no/

Les mer

https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/kronprins-haakon-blir-beskytter-for-frivillighetens-%C3%A5r-2022/