Hensikten med nettstedet Funkipedia var å være et sted hvor man kunne ta vare på gode ideer og løsninger, trinn-for-trinn-oppskrifter og erfaringer innen funksjonshemmedefeltet, og slik spre kunnskapen til alle som kunne ha behov for den. Prosjektet kom så langt at vi innledet et samarbeid med noen studenter som skrev sin bacheloroppgave på den løsningen vi skisserte for Funkipedia.no. På grunn av ressursmangel ble ikke prosjektet fulgt opp etter dette. Beitostølen helsesportssenter har senere laget nettstedet Funkability.no, som delvis dekker de ideene NKBUF hadde for Funkipedia.no. Funkability.no finner du her: https://www.funkability.no/

 


Her er utdrag fra en presentasjon av prosjektet/ideen fra 2016:


Hvorfor funkipedia.no?

 • Lagre år med oppsamlet praktisk erfaring (f. eks. om tilpasset fysisk aktivitet) gjennom bilder, tekst, arbeidstegninger, trinn-for-trinn forklaringer.
 • Dele kunnskap og erfaringer på tvers (av alt).
 • Brukerstyrt og brukergenerert, nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned. Crowdsourcing.
 • Leserne kan «bestille» artikler som DE er interessert i å lese.
 • Frivillige kan bruke av sin erfaring, tid og sitt engasjement, fordi de motiveres av å være til nytte og hjelpe andre.
 • Kompetansetjenester kan skrive artikler om egen virksomhet og forskning som utføres.

«Del det DU vet»

Alle kan bidra, med kunnskap og innsikt og egne erfaringer:

 • Saksbehandlere i NAV
 • Herr Hansen
 • faglærere i sykepleie
 • Frøken Moe
 • Ergoterapeuter
 • Faren til Torstein
 • Professorer i pedagogikk
 • Ansatte i kompetansetjenester
 • Barneombudet
 • Helse- og sosialministre

… og alle andre som har noe de vil dele

Skjermbilde av fiktiv nettside, funkipedia.no

Noen begreper

Wiki

”Wikiwiki” er Hawaiisk, og betyr ”raskt” eller ”hast”. Wiki er en nettbasert programvare som tillater alle brukere av en side til å endre innholdet på siden. Et viktig prinsipp er at hvem som helst, når som helst, kan redigere sidene i Wikien - såkalt "åpen redigering". Denne endringen utføres ved at siden redigeres i en nettleser. Dette gjør Wiki til er enkel og brukervennlig plattform for samarbeid med tekster og hypertekster. En wiki blir til ved at flere brukere lager og endrer sider uten at de må godkjennes på forhånd.
Den mest kjente Wikien er Wikipedia.

Pedia

Av gresk ‘paideia’ som betyr utdanning, barneoppdragelse, kunnskap.

Crowdsourcing

Crowdsourcing er en spesiell form for dugnad, hvor et stort antall mennesker utfører en felles oppgave basert på fellesskap, medvirkning og selvorganisering i stedet for kontroll og hierarki. Crowdsourcing er den underliggende mekanismen som driver prosjekter som Wikipedia, men her er det ikke noe firma som driver aktiviteten, selv om en stiftelse står som eier av varemerket. Sentralt er åpenhet, partnerskap, deling og å forlate en tankegang om fysisk nærhet.