Omslagsbilde til rapporten The Rights of Persons with DisabilitiesRapporten The Rights of Persons with Disabilities er utarbeidet i forbindelse med at den norske regjeringen i år skal på høring i FN-komiteen som overvåker konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).

Bak rapporten står en bred koalisjon bestående av hele 125 organisasjoner, hovedsakelig funksjonshemmedes egne organisasjoner.

Rapporten er nå sendt inn til FN-komiteen som Norge skal i høring til.

Får ikke oppfylt egne rettigheter

Et av de gjennomgående funnene i rapporten er at det for mange funksjonshemmede er stor forskjell mellom å ha rett på papiret og å få rett i praksis. En av grunnene til dette er at det er store kommunale forskjeller.

Rapportens tre overordnede anbefalinger til den norske regjeringen er:

  • Anerkjenne funksjonshemmede som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter.

  • Innlemme FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov.

  • Avskaffe alle lover som diskriminerer funksjonshemmede, og slik sørge for å sikre retten til selvbestemmelse og muligheten til å få støtte til å utøve rettslig handleevne.

Regjeringen må svare

Regjeringen skal delta på høring i Geneve om konvensjonen i 25.og 26. mars i 2019. Her må de svare på kritiske spørsmål om hva de gjør for å oppfylle funksjonshemmedes rettigheter i Norge.

Rapporten kan du laste ned her: Alternative report to the UN Committee on The Rights of Persons with Disabilities

Kilde

United Nations

Human Rights office of the high commissioner

Alternative report to the UN Committee on The Rights of Persons with Disabilities